Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0092/2008

Разисквания :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0065

Протокол
Сряда, 20 февруари 2008 г. - Страсбург

10. Седми Съвет за правата на човека на ООН (разискване)
CRE

Изявления на Съвета и на Комисията: Седми Съвет за правата на човека на ООН

Janez Lenarčič (действащ председател на Съвета) и Benita Ferrero-Waldner (член на Комисията) направиха изявления.

Изказаха се: Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, Józef Pinior, от името на групата PSE, Hélène Flautre, от името на групата Verts/ALE, и Richard Howitt.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка „catch the eye“: Eija-Riitta Korhola.

Изказаха се: Janez Lenarčič и Benita Ferrero-Waldner.

Предложения за резолюции, внесени на основание член 103, параграф 2 от Правилника за дейността, в заключение на разискванията:

- Brian Crowley, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański и Seán Ó Neachtain, от името на групата UEN, и Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE, относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B6-0092/2008);

- Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL, относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B6-0096/2008);

- Marco Cappato, от името на групата ALDE, относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B6-0099/2008);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE, относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B6-0100/2008);

- Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt и Józef Pinior, от името на групата PSE, относно седмата сесия на Съвета на ООН по правата на човека (B6-0101/2008).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.6 от протокола от 21.02.2008.

Правна информация - Политика за поверителност