Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0092/2008

Debatter :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0065

Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg

10. Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (debatt)
CRE

Uttalanden av rådet och kommissionen: Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter

Janez Lenarčič (rådets tjänstgörande ordförande) och Benita Ferrero-Waldner (ledamot av kommissionen) gjorde uttalanden.

Talare: Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, Józef Pinior för PSE-gruppen, Hélène Flautre för Verts/ALE-gruppen, och Richard Howitt.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet ”catch the eye”: Eija-Riitta Korhola.

Talare: Janez Lenarčič och Benita Ferrero-Waldner.

Resolutionsförslag som lagts fram som avslutning på debatten (artikel 103.2 i arbetsordningen):

- Brian Crowley, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański och Seán Ó Neachtain för UEN-gruppen, och Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen, om det sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0092/2008);

- Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen, om UNHRC:s sjunde möte i Genève (B6-0096/2008);

- Marco Cappato för ALDE-gruppen, om det sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0099/2008);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Jean Lambert för Verts/ALE-gruppen, om det sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0100/2008);

- Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt och Józef Pinior för PSE-gruppen, om det sjunde mötet i FN:s råd för mänskliga rättigheter (UNHRC) (B6-0101/2008).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.6 i protokollet av den 21.02.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy