Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 20. februar 2008 - Strasbourg

PREDSEDSTVO: Diana WALLIS
podpredsednica

11. Čas za vprašanja (vprašanja Svetu)
Dobesedni zapis

Parlament je obravnaval vrsto vprašanj Svetu (B6-0010/2008).

Vprašanje 1 (Manuel Medina Ortega): Dosje o priseljevanju po vrhu EU-Afrika

Janez Lenarčič (predsedujoči Svetu) je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker in Jörg Leichtfried.

Vprašanje 2 (Claude Moraes): Regionalni skladi po širitvi

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Claude Moraes, Danutė Budreikaitė in Jim Higgins.

Vprašanje 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Prožna varnost pri delu

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Hubert Pirker in Mairead McGuinness.

Vprašanje 4 (Gay Mitchell): Misija EU v Čadu

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Gay Mitchell, Jörg Leichtfried in Colm Burke.

Vprašanje 5 (Colm Burke): Burma

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Colm Burke.

Vprašanje 6 (Jim Higgins): Demokratično gibanje v Mjanmaru

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatno vprašanje, ki ju je postavil Jim Higgins.

Vprašanje 7 (Mairead McGuinness): Direktiva o opravljanju dejavnosti izdajateljev televizijskih programov

Janez Lenarčič je odgovoril na vprašanje in dodatna vprašanja, ki so jih postavili Mairead McGuinness, Jim Allister in Paul Rübig.

Na vprašanja, ki zaradi pomanjkanja časa niso bila obravnavana, bo odgovorjeno pisno (glej Prilogo k Dobesednemu zapisu seje).

Čas za vprašanja Svetu se je zaključil.

°
° ° °

Govoril je Sajjad Karim, ki je pozdravil učinkovitost postopka zabeleženja popravkov glasovanja.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov