Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

13. Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών

Ο Πρόεδρος έλαβε από την Ομάδα PPE-DE τα ακόλουθα αιτήματα ορισμού:

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τις χώρες του Μαγκρέμπ και την ΄Ενωση του Αραβικού Μαγκρέμπ (συμπεριλαμβανομένης της Λιβύης): ο Carlos José Iturgaiz Angulo αντί της Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Αντιπροσωπεία για τις σχέσεις με τον Καναδά: ο Nicolae Vlad Popa αντί του Iles Braghetto

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου