Назад 
 Напред 
PVTACRE
Протокол
Сряда, 20 февруари 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Състав на политическите групи
 3.Договор от Лисабон (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Договор от Лисабон (гласуване)
  
4.2.Статистически данни от преброяване на населението и жилищния фонд ***I (гласуване)
  
4.3.Лисабонска стратегия (гласуване)
  
4.4.Общи насоки за икономическите политики - 2008 г. (гласуване)
  
4.5.Стратегия на ЕС за Централна Азия (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Двадесет и трети годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (разискване)
 9.Косово (разискване)
 10.Седми Съвет за правата на човека на ООН (разискване)
 11.Време за въпроси (въпроси към Съвета)
 12.Демографско бъдеще на Европа (разискване)
 13.Състав на комисиите и делегациите
 14.Научно сътрудничество с Африка (разискване)
 15.Дневен ред на следващото заседание
 16.Закриване на заседанието
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (145 kb) Присъствен списък (63 kb)       
 
Протокол (99 kb) Присъствен списък (23 kb) Резултати от различните гласувания (429 kb) Поименни гласувания (2281 kb) 
 
Протокол (186 kb) Присъствен списък (71 kb) Резултати от различните гласувания (184 kb) Поименни гласувания (661 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност