Προηγούμενο 
 Επόμενο 
PVTACRE
Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 20 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο
 1.Έναρξη της συνεδρίασης
 2.Σύνθεση των πολιτικών ομάδων
 3.Συνθήκη της Λισαβόνας (συζήτηση)
 4.Ώρα των ψηφοφοριών
  4.1.Συνθήκη της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  4.2.Απογραφές πληθυσμού και στέγασης ***I (ψηφοφορία)
  4.3.Στρατηγική της Λισαβόνας (ψηφοφορία)
  4.4.Γενικοί προσανατολισμοί της οικονομικής πολιτικής για το 2008 (ψηφοφορία)
  4.5.Ευρωπαϊκή στρατηγική για την κεντρική Ασία (ψηφοφορία)
 5.Αιτιολογήσεις ψήφου
 6.Διορθώσεις και προθέσεις ψήφου
 7.Έγκριση των Συνοπτικών Πρακτικών της προηγούμενης συνεδρίασης
 8.Έλεγχος της εφαρμογής του κοινοτικού δικαίου (2005) (συζήτηση)
 9.Κοσσυφοπέδιο (συζήτηση)
 10.Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών (συζήτηση)
 11.Ώρα των ερωτήσεων (ερωτήσεις προς το Συμβούλιο)
 12.Το δημογραφικό μέλλον της Ευρώπης (συζήτηση)
 13.Σύνθεση των επιτροπών και των αντιπροσωπειών
 14.Επιστημονική συνεργασία με την Αφρική (συζήτηση)
 15.Ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης
 16.Λήξη της συνεδρίασης
 ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΑΡΟΝΤΩΝ
Συνοπτικά πρακτικά (142 kb) Κατάσταση παρόντων (63 kb)       
 
Συνοπτικά πρακτικά (97 kb) Κατάσταση παρόντων (23 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (548 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (2289 kb) 
 
Συνοπτικά πρακτικά (186 kb) Κατάσταση παρόντων (72 kb) Αποτελέσματα ψηφοφοριών (175 kb) Ονομαστικές ψηφοφορίες (660 kb) 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου