Föregående 
 Nästa 
RCVVOTESPVTACRE
Protokoll
Onsdagen den 20 februari 2008 - Strasbourg
 1.Öppnande av sammanträdet
 2.De politiska gruppernas sammansättning
 3.Lissabonfördraget (debatt)
 4.Omröstning
  
4.1.Lissabonfördraget (omröstning)
  
4.2.Folk- och bostadsräkningar ***I (omröstning)
  
4.3.Lissabonstrategin (omröstning)
  
4.4.Riktlinjerna för den allmänna ekonomiska politiken 2008 (omröstning)
  
4.5.En EU-strategi för Centralasien (omröstning)
 5.Röstförklaringar
 6.Rättelser/avsiktsförklaringar till avgivna röster
 7.Justering av protokollet från föregående sammanträde
 8.Kontroll av gemenskapsrättens tillämpning 2005 (debatt)
 9.Kosovo (debatt)
 10.Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (debatt)
 11.Frågestund (frågor till rådet)
 12.Europas demografiska framtid (debatt)
 13.Utskottens och delegationernas sammansättning
 14.Vetenskapligt samarbete med Afrika (debatt)
 15.Föredragningslista för nästa sammanträde
 16.Avslutande av sammanträdet
 NÄRVAROLISTA
Protokoll (132 kb) Närvarolista (63 kb)       
 
Protokoll (95 kb) Närvarolista (23 kb) Omröstningsresultat (515 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (2271 kb) 
 
Protokoll (170 kb) Närvarolista (64 kb) Omröstningsresultat (158 kb) Resultat av omröstningarna med namnupprop (649 kb) 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy