Index 
Proces-verbal
PDF 172kWORD 99k
Miercuri, 20 februarie 2008 - Strasbourg
1.Deschiderea şedinţei
 2.Componenţa grupurilor politice
 3.Tratatul de la Lisabona (dezbatere)
 4.Votare
  
4.1.Tratatul de la Lisabona (vot)
  
4.2.Recensământul populaţiei şi al locuinţelor ***I (vot)
  
4.3.Strategia de la Lisabona (vot)
  
4.4.Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)
  
4.5.O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)
 5.Explicaţii privind votul
 6.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 7.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 8.Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (dezbatere)
 9.Kosovo (dezbatere)
 10.A şaptea reuniune a Consiliului pentru drepturile omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite (dezbatere)
 11.Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)
 12.Viitorul demografic al Europei (dezbatere)
 13.Componenţa comisiilor şi delegaţiilor
 14.Cooperarea ştiinţifică cu Africa (dezbatere)
 15.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 16.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENŢĂ


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

1. Deschiderea şedinţei

Şedinţa a fost deschisă la ora 9.00.


2. Componenţa grupurilor politice

Preşedintele a comunicat faptul că Grupul PPE-DE l-a informat că a decis, în cadrul reuniunii sale de ieri, să îl excludă pe Daniel Hannan din rândurile sale (a se vedea şi punctul 8.1 al PV din 31.01.2008).


3. Tratatul de la Lisabona (dezbatere)

Raport privind Tratatul de la Lisabona [2007/2286(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Richard Corbett şi Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

Richard Corbett (raportor) şi Íñigo Méndez de Vigo (raportor) au prezentat raportul.

Au intervenit: Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Margot Wallström (vicepreşedintă a Comisiei).

Au intervenit: Andrew Duff (raportorul pentru aviz al Comisiei AFET), Thijs Berman (raportorul pentru aviz al Comisiei DEVE), Carlos Carnero González (raportorul pentru aviz al Comisiei INTA), Costas Botopoulos (raportorul pentru aviz al Comisiei BUDG), Ján Hudacký (raportorul pentru aviz al Comisiei ITRE), Gérard Deprez (raportorul pentru aviz al Comisiei LIBE), Joseph Daul, în numele Grupului PPE-DE, Martin Schulz, în numele Grupului PSE, Andrew Duff, în numele Grupului ALDE, Brian Crowley, în numele Grupului UEN, Johannes Voggenhuber, în numele Grupului Verts/ALE, Mary Lou McDonald, în numele Grupului GUE/NGL, Nigel Farage, în numele Grupului IND/DEM, Jim Allister, neafiliat, József Szájer, Hannes Swoboda, Bronisław Geremek, Bogdan Pęk, Ian Hudghton, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jens-Peter Bonde, Andreas Mölzer, Timothy Kirkhope, Magda Kósáné Kovács, Anneli Jäätteenmäki şi Roberts Zīle.

PREZIDEAZĂ: Gérard ONESTA
Vicepreşedinte

Au intervenit: Esko Seppänen, Kathy Sinnott, Ashley Mote, Elmar Brok, Enrique Barón Crespo, Marian Harkin, Konrad Szymański, Irena Belohorská, Alexander Stubb, Bernard Poignant, Cristian Silviu Buşoi, Mirosław Mariusz Piotrowski, Reinhard Rack, Genowefa Grabowska, Roger Helmer, Jens-Peter Bonde, Rihards Pīks, Adrian Severin, Jean-Luc Dehaene, Edite Estrela, Georgios Papastamkos, Proinsias De Rossa, Avril Doyle, Mauro Zani, Jacek Protasiewicz, Maria da Assunção Esteves şi Hartmut Nassauer.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Zita Pleštinská, Csaba Sándor Tabajdi, Andrew Duff, Mogens Camre, Miloslav Ransdorf, Roberta Alma Anastase, Miloš Koterec, Mairead McGuinness, Marian Harkin, Colm Burke, Bruno Gollnisch, Jan Zahradil, Lambert van Nistelrooij, Luís Queiró, Paul Rübig, Piia-Noora Kauppi, Pál Schmitt şi Gay Mitchell.

Au intervenit: Janez Lenarčič, Margot Wallström, Richard Corbett şi Íñigo Méndez de Vigo.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 20.02.2008.


PREZIDEAZĂ: Hans-Gert PÖTTERING
Preşedinte

4. Votare

Rezultatele detaliate ale voturilor (amendamente, voturi separate, voturi pe părţi, ...) figurează în anexa la procesul-verbal, „Rezultatele voturilor”.

Rezultatele voturilor prin apel nominal, anexate la procesul-verbal, sunt disponibile doar în versiune electronică şi pot fi consultate pe Europarl.


4.1. Tratatul de la Lisabona (vot)

Raport privind Tratatul de la Lisabona [2007/2286(INI)] - Comisia pentru afaceri constituţionale. Coraportori: Richard Corbett şi Íñigo Méndez de Vigo (A6-0013/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 1)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0055)

Intervenţii privind votarea:

Richard Corbett (raportor) privind amendamentul 29, care se aplică punctului 2 litera (c).


4.2. Recensământul populaţiei şi al locuinţelor ***I (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European şi al Consiliului privind recensământul populaţiei şi al locuinţelor [COM(2007)0069 - C6-0078/2007 - 2007/0032(COD)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Ona Juknevičienė (A6-0471/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI

Aprobat astfel cum a fost modificat (P6_TA(2008)0056)

PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat (P6_TA(2008)0056)


4.3. Strategia de la Lisabona (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0073/2008 şi B6-0076/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 3)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0073/2008

Respins

PROPUNERE DE REZOLUŢIE B6-0076/2008

Adoptat (P6_TA(2008)0057)

Intervenţii privind votarea:

Udo Bullmann, în numele Grupului PSE, a prezentat un amendament oral la amendamentul 12, care a fost reţinut.


4.4. Orientări generale ale politicii economice pentru 2008 (vot)

Raport privind orientările integrate pentru creștere economică și ocuparea forței de muncă (Partea: orientările generale pentru politicile economice ale statelor membre și ale Comunității): lansarea noului ciclu (2008-2010) [2007/2275(INI)] - Comisia pentru afaceri economice şi monetare. Raportoare: Margarita Starkevičiūtė (A6-0029/2008)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 4)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0058)

Intervenţii privind votarea:

Margarita Starkevičiūtė (raportoare) a prezentat un amendament oral la punctul 39, care a fost reţinut; dânsa a intervenit, de asemenea, referitor la consecinţele votului după votarea amendamentului 6.

Pervenche Berès (preşedinte al ECON) privind semnificaţia acestui vot.


4.5. O strategie UE pentru Asia Centrală (vot)

Raport privind o strategie a Uniunii Europene pentru Asia Centrală [2007/2102(INI)] - Comisia pentru afaceri externe. Raportor: Cem Özdemir (A6-0503/2007)

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 5)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE

Adoptat (P6_TA(2008)0059)

Intervenţii privind votul:

Alojz Peterle privind o eroare strecurată în lista voturilor Grupului PPE-DE privind a doua parte a punctului 63.

Cem Özdemir (raportor) a prezentat un amendament oral la punctul 69, care a fost reţinut;

Bernd Posselt, privind absenţa din hemiciclu a majorităţii membrilor Grupului IND/DEM.


PREZIDEAZĂ: Edward McMILLAN-SCOTT
Vicepreşedinte

5. Explicaţii privind votul

Explicaţii scrise privind votul:

Explicaţiile privind votul prezentate în scris, în sensul articolului 163 alineatul (3) din Regulamentul de procedură, figurează în stenograma prezentei şedinţe.

Explicaţii orale privind votul:

Raport Richard Corbett şi Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008: Frank Vanhecke, Syed Kamall, Daniel Hannan şi Hannu Takkula

Strategia de la Lisabona: Zita Pleštinská, Ivo Strejček, Othmar Karas, Hubert Pirker, Nirj Deva şi Ewa Tomaszewska

Raport Margarita Starkevičiūtė - A6-0029/2008: Ivo Strejček, Philip Claeys şi Koenraad Dillen

Raport Cem Özdemir - A6-0503/2007: Czesław Adam Siekierski


6. Corectarea voturilor şi intenţiile de vot

Corectările voturilor şi intenţiile de vot figurează pe site-ul „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux)/Results of vote (roll-call votes)”, precum şi în versiunea tipărită a anexei „Rezultatele voturilor prin apel nominal”.

Versiunea electronică de pe Europarl va fi actualizată regulat pe o perioadă de maxim două săptămâni de la data votului.

După acest termen, lista corectărilor voturilor şi a intenţiilor de vot va fi închisă pentru a fi tradusă şi publicată în Jurnalul Oficial.

Raport Richard Corbett şi Íñigo Méndez de Vigo - A6-0013/2008:

Fernand Le Rachinel a indicat că terminalul său de vot nu a funcţionat în timpul votului final.

Membrii Grupului GUE/NGL, ale căror nume nu figurează în anexa „Rezultatul votului prin apel nominal”, s-au abţinut de la votarea amendamentelor 1-22 depuse de Grupul IND/DEM.


(Şedinţa, suspendată la 13.10, a fost reluată la 15.00.)

PREZIDEAZĂ: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vicepreşedinte

7. Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente

Procesul-verbal al şedinţei precedente a fost aprobat.


8. Monitorizarea aplicării dreptului comunitar (2005) (dezbatere)

Raport privind cel de-al 23-lea Raport anual al Comisiei privind monitorizarea aplicării legislației comunitare (2005) [2006/2271(INI)] - Comisia pentru afaceri juridice. Raportoare: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

Monica Frassoni şi-a prezentat raportul.

Au intervenit: Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Günter Verheugen (vicepreşedinte al Comisiei).

Au intervenit: Diana Wallis (raportoarea pentru aviz a Comisiei PETI), Marie Panayotopoulos-Cassiotou, în numele Grupului PPE-DE, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, în numele Grupului PSE, Diana Wallis, în numele Grupului ALDE, Alyn Smith, în numele Grupului Verts/ALE, Bert Doorn, Manuel Medina Ortega, Margrete Auken şi Tadeusz Zwiefka.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Reinhard Rack, Katalin Lévai, Wiesław Stefan Kuc şi Jens-Peter Bonde.

Au intervenit: Janez Lenarčič, Günter Verheugen şi Monica Frassoni.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.1 al PV din 21.02.2008.


9. Kosovo (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: Kosovo

Dimitrij Rupel (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a făcut declaraţia.

PREZIDEAZĂ: Mario MAURO
Vicepreşedinte

Olli Rehn (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Doris Pack, în numele Grupului PPE-DE, Jan Marinus Wiersma, în numele Grupului PSE, Annemie Neyts-Uyttebroeck, în numele Grupului ALDE, Konrad Szymański, în numele Grupului UEN, Joost Lagendijk, în numele Grupului Verts/ALE, Francis Wurtz, în numele Grupului GUE/NGL, Bastiaan Belder, în numele Grupului IND/DEM, Slavi Binev, neafiliat, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Hannes Swoboda, Jelko Kacin, Hanna Foltyn-Kubicka, Bart Staes, Athanasios Pafilis, Georgios Georgiou, Jana Bobošíková, Bernd Posselt, Csaba Sándor Tabajdi, István Szent-Iványi, Mario Borghezio, Roberto Musacchio, Vladimír Železný, Sylwester Chruszcz, Sorin Frunzăverde, Kristian Vigenin şi Sarah Ludford.

PREZIDEAZĂ: Adam BIELAN
Vicepreşedinte

Au intervenit: Seán Ó Neachtain, Georgios Papastamkos, Manuel Medina Ortega, Bogusław Rogalski, Francisco José Millán Mon, Richard Howitt, Alojz Peterle, Maria Eleni Koppa, Charles Tannock şi Laima Liucija Andrikienė.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Ioan Mircea Paşcu, Árpád Duka-Zólyomi, Elmar Brok, Vytautas Landsbergis, Adrian Severin, Luís Queiró şi Jaromír Kohlíček.

Au intervenit: Dimitrij Rupel şi Olli Rehn.

Dezbaterea s-a încheiat.


10. A şaptea reuniune a Consiliului pentru drepturile omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite (dezbatere)

Declaraţii ale Consiliului şi ale Comisiei: A şaptea reuniune a Consiliului pentru drepturile omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) şi Benita Ferrero-Waldner (membră a Comisiei) au făcut declaraţiile.

Au intervenit: Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE, Józef Pinior, în numele Grupului PSE, Hélène Flautre, în numele Grupului Verts/ALE, şi Richard Howitt.

A intervenit în conformitate cu procedura "catch the eye": Eija-Riitta Korhola.

Au intervenit: Janez Lenarčič şi Benita Ferrero-Waldner.

Propuneri de rezoluţie depuse, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, în încheierea dezbaterii:

- Brian Crowley, Inese Vaidere, Hanna Foltyn-Kubicka, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Gintaras Didžiokas, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Mieczysław Edmund Janowski, Konrad Szymański şi Seán Ó Neachtain, în numele Grupului UEN, şi Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE, privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC) (B6-0092/2008);

- Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL, privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC) (B6-0096/2008);

- Marco Cappato, în numele Grupului ALDE, privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC) (B6-0099/2008);

- Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE, privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC) (B6-0100/2008);

- Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt şi Józef Pinior, în numele Grupului PSE, privind cea de-a şaptea sesiune a Consiliului ONU pentru drepturile omului (UNHRC) (B6-0101/2008).

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.6 al PV din 21.02.2008.


PREZIDEAZĂ: Diana WALLIS
Vicepreşedintă

11. Timpul afectat întrebărilor (întrebări adresate Consiliului)

Parlamentul examinează o serie de întrebări adresate Consiliului (B6-0010/2008).

Întrebarea 1 (Manuel Medina Ortega): Dosarul referitor la imigrare în urma summitului UE-Africa

Janez Lenarčič (Preşedintele în exerciţiu al Consiliului) a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Manuel Medina Ortega, Hubert Pirker şi Jörg Leichtfried.

Întrebarea 2 (Claude Moraes): Fondurile regionale după extinderea UE

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Claude Moraes, Danutė Budreikaitė şi Jim Higgins.

Întrebarea 3 (Marie Panayotopoulos-Cassiotou): Flexisecuritatea la locul de muncă

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Hubert Pirker şi Mairead McGuinness.

Întrebarea 4 (Gay Mitchell): Misiunea UE în Ciad

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Gay Mitchell, Jörg Leichtfried şi Colm Burke.

Întrebarea 5 (Colm Burke): Birmania

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Colm Burke.

Întrebarea 6 (Jim Higgins): Mişcarea democratică din Myanmar

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi unei întrebări suplimentare adresate de Jim Higgins.

Întrebarea 7 (Mairead McGuinness): Directiva privind desfășurarea activităților de difuzare a programelor de televiziune

Janez Lenarčič a răspuns întrebării, precum şi întrebărilor suplimentare adresate de Mairead McGuinness, Jim Allister şi Paul Rübig.

Întrebările la care nu s-a răspuns din lipsă de timp vor primi răspunsuri scrise (a se vedea Anexa Stenogramei).

Timpul afectat întrebărilor adresate Consiliului s-a încheiat.

°
° ° °

A intervenit Sajjad Karim, care a salutat eficienţa procedurii de înregistrare a corectărilor voturilor.


(Şedinţa, suspendată la 19.05, a fost reluată la 21.00.)

PREZIDEAZĂ: Marek SIWIEC
Vicepreşedinte

12. Viitorul demografic al Europei (dezbatere)

Raport privind viitorul demografic al Europei [2007/2156(INI)] - Comisia pentru ocuparea forţei de muncă şi afaceri sociale. Raportoare: Françoise Castex (A6-0024/2008)

Françoise Castex şi-a prezentat raportul.

A intervenit Vladimír Špidla (membru al Comisiei).

Au intervenit: Bilyana Ilieva Raeva (raportoarea pentru aviz a Comisiei ECON), Elisabeth Schroedter (raportoarea pentru aviz a Comisiei REGI), Magda Kósáné Kovács (raportoarea pentru aviz a Comisiei LIBE), Karin Resetarits (raportoarea pentru aviz a Comisiei FEMM), Carlo Fatuzzo, în numele Grupului PPE-DE, Jan Andersson, în numele Grupului PSE, Elizabeth Lynne, în numele Grupului ALDE, Jan Tadeusz Masiel, în numele Grupului UEN, Ilda Figueiredo, în numele Grupului GUE/NGL, Kathy Sinnott, în numele Grupului IND/DEM, Thomas Mann, Alejandro Cercas, Siiri Oviir, Ewa Tomaszewska, Bernard Wojciechowski, José Albino Silva Peneda, Harald Ettl, Jean Marie Beaupuy, Wojciech Roszkowski, Csaba Őry, Rovana Plumb, Marian Harkin, Ryszard Czarnecki, Miroslav Mikolášik, Joel Hasse Ferreira, Zdzisław Zbigniew Podkański, Anna Záborská, Edite Estrela, Marie Panayotopoulos-Cassiotou, Corina Creţu, Rumiana Jeleva şi Gabriela Creţu.

PREZIDEAZĂ: Alejo VIDAL-QUADRAS
Vicepreşedinte

Au intervenit: Péter Olajos, Vladimír Maňka, Roberta Alma Anastase şi Justas Vincas Paleckis.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Mairead McGuinness, Marusya Ivanova Lyubcheva, Avril Doyle, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk şi Gerard Batten.

Au intervenit: Vladimír Špidla şi Françoise Castex.

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.7 al PV din 21.02.2008.


13. Componenţa comisiilor şi delegaţiilor

La solicitarea Grupului PPE-DE, Parlamentul a ratificat următoarele numiri:

Delegaţia pentru relaţiile cu ţările din Maghreb şi cu Uniunea Maghrebului Arab (inclusiv Libia): Carlos José Iturgaiz Angulo în locul lui Luisa Fernanda Rudi Ubeda

Delegaţia pentru relaţiile cu Canada: Nicolae Vlad Popa în locul lui Iles Braghetto


14. Cooperarea ştiinţifică cu Africa (dezbatere)

Declaraţie a Comisiei: Cooperarea ştiinţifică cu Africa

Vladimír Špidla (membru al Comisiei) a făcut declaraţia.

Au intervenit: Pilar del Castillo Vera, în numele Grupului PPE-DE, Teresa Riera Madurell, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Jens Holm, în numele Grupului GUE/NGL, Avril Doyle şi Romana Jordan Cizelj.

Au intervenit conform procedurii „catch the eye”: Jerzy Buzek, Mairead McGuinness şi Avril Doyle.

A intervenit Vladimír Špidla.

Propunere de rezoluţie depusă, în temeiul articolului 103 alineatul (2) din Regulamentul de procedură, ca încheiere a dezbaterii:

- Gunnar Hökmark, Pilar del Castillo Vera şi Avril Doyle, în numele Grupului PPE-DE, Alain Hutchinson şi Reino Paasilinna, în numele Grupului PSE, Fiona Hall, în numele Grupului ALDE, Eugenijus Maldeikis, Ryszard Czarnecki şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN, Umberto Guidoni, în numele Grupului GUE/NGL, şi David Hammerstein, în numele Grupului Verts/ALE, privind importanţa măsurilor de sprijin pentru îmbunătăţirea cooperării ştiinţifice internaţionale cu Africa (B6-0078/2008)

Dezbaterea s-a încheiat.

Vot: punctul 4.8 al PV din 21.02.2008.


15. Ordinea de zi a următoarei şedinţe

A fost stabilită ordinea de zi a şedinţei de a doua zi (documentul „Ordinea de zi” PE 401.169/OJJE).


16. Ridicarea şedinţei

Şedinţa a fost ridicată la 23.30.

Harald Rømer

Gérard Onesta

Secretar General

Vicepreşedinte


LISTĂ DE PREZENŢĂ

Au semnat:

Adamou, Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Angelilli, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Bennahmias, Beňová, Berend, Berès, Berlato, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Booth, Borrell Fontelles, Bossi, Boştinaru, Botopoulos, Bourzai, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, Bulzesc, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Busuttil, Buzek, Cabrnoch, Calabuig Rull, Callanan, Camre, Capoulas Santos, Carlotti, Carlshamre, Carnero González, Casa, Casaca, Cashman, Caspary, Castex, Castiglione, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chichester, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Corlăţean, Cornillet, Paolo Costa, Coûteaux, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Csibi, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, Degutis, Dehaene, De Keyser, De Michelis, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dimitrakopoulos, Dombrovskis, Doorn, Douay, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Färm, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foglietta, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fouré, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Freitas, Friedrich, Frunzăverde, Gacek, Gál, Gaľa, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Garriga Polledo, Gaubert, Gauzès, Gawronski, Gebhardt, Gentvilas, Georgiou, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Gklavakis, Glante, Glattfelder, Gobbo, Goebbels, Goepel, Golik, Gollnisch, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, de Grandes Pascual, Grech, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Guidoni, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Guy-Quint, Gyürk, Hänsch, Hall, Hammerstein, Hamon, Handzlik, Hannan, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Heaton-Harris, Hedh, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Horáček, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hughes, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Irujo Amezaga, Itälä, Iturgaiz Angulo, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Jouye de Grandmaison, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kinnock, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Knapman, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Laignel, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Lambsdorff, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Laperrouze, La Russa, Lauk, Lavarra, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, Locatelli, López-Istúriz White, Losco, Louis, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McCarthy, McDonald, McGuinness, McMillan-Scott, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Hans-Peter Martin, Martinez, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsakis, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Méndez de Vigo, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mladenov, Mölzer, Mohácsi, Montoro Romero, Moraes, Morgan, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Navarro, Nechifor, Neris, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olajos, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Onyszkiewicz, Oomen-Ruijten, Oprea, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Pannella, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patriciello, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Poignant, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Vittorio Prodi, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Rasmussen, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Riis-Jørgensen, Rivera, Rizzo, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Roth-Behrendt, Rothe, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Salinas García, Sánchez Presedo, dos Santos, Sârbu, Sartori, Saryusz-Wolski, Savary, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Schapira, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Schlyter, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Siekierski, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sturdy, Sudre, Sumberg, Surján, Susta, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Szymański, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Tatarella, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Titford, Titley, Toia, Tőkés, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzampazi, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vakalis, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Ventre, Veraldi, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, de Villiers, Virrankoski, Visser, Vlasák, Vlasto, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Watson, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Whittaker, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Aviz juridic - Politica de confidențialitate