Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2148(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

A6-0023/2008

Разисквания :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.9
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0068

Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург

3. Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване - Eвропейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно четвъртия доклад за икономическо и социално сближаване [2007/2148(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Доклад относно последващи действия във връзка с Териториалната програма и Лайпцигската харта − европейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване [2007/2190(INI)] - Комисия по регионално развитие. Докладчик: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec представи доклада.

Gisela Kallenbach представи доклада.

Изказа се Danuta Hübner (член на Комисията).

Изказаха се: Nathalie Griesbeck (докладчик по становището на комисията BUDG), Pedro Guerreiro (докладчик по становището на комисията РECH), Oldřich Vlasák, от името на групата PPE-DE, Constanze Angela Krehl, от името на групата PSE, Grażyna Staniszewska, от името на групата ALDE, Mieczysław Edmund Janowski, от името на групата UEN, Elisabeth Schroedter, от името на групата Verts/ALE, Pedro Guerreiro, от името на групата GUE/NGL, Bastiaan Belder, от името на групата IND/DEM, Jean-Claude Martinez, независим член на ЕП, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend и Pierre Pribetich.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Заместник-председател

Изказаха се: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Евгени Кирилов, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Румяна Желева, Jamila Madeira и Catherine Stihler.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská и Reinhard Rack.

Изказаха се: Danuta Hübner, Ambroise Guellec и Gisela Kallenbach.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 4.9 от протокола от 21.02.2008 и точка 4.10 от протокола от 21.02.2008.

(Заседанието, прекъснато в 11.55 ч. , в очакване на времето за гласуване, бе възобновено в 12.05 ч.)

Правна информация - Политика за поверителност