Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2148(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Forløb for dokumenter :

Indgivne tekster :

A6-0023/2008

Forhandlinger :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Afstemninger :

PV 21/02/2008 - 4.9
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0068

Protokol
Torsdag den 21. februar 2008 - Strasbourg

3. Fjerde rapport om samhørighed - Fysisk planlægning og territorial samhørighed (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Den fjerde rapport om den økonomiske og sociale samhørighed [2007/2148(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Betænkning: Opfølgning af den territoriale dagsorden og Leipzig-chartret - mod et europæisk handlingsprogram for fysisk planlægning og territorial samhørighed [2007/2190(INI)] - Regionaludviklingsudvalget. Ordfører: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec forelagde sin betænkning.

Gisela Kallenbach forelagde sin betænkning.

Danuta Hübner (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Nathalie Griesbeck (ordfører for udtalelse fra BUDG), Pedro Guerreiro (ordfører for udtalelse fra PECH), Oldřich Vlasák for PPE-DE-Gruppen, Constanze Angela Krehl for PSE-Gruppen, Grażyna Staniszewska for ALDE-Gruppen, Mieczysław Edmund Janowski for UEN-Gruppen, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen, Pedro Guerreiro for GUE/NGL-Gruppen, Bastiaan Belder for IND/DEM-Gruppen, Jean-Claude Martinez, løsgænger, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend og Pierre Pribetich.

FORSÆDE: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
næstformand

Talere: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira og Catherine Stihler.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská og Reinhard Rack.

Talere: Danuta Hübner, Ambroise Guellec og Gisela Kallenbach.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 4.9 i protokollen af 21.02.2008 og punkt 4.10 i protokollen af 21.02.2008.

(Mødet udsat kl. 11.55 i afventning af afstemningstiden og genoptaget kl. 12.05)

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik