Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2007/2148(INI)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

A6-0023/2008

Debaty :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.9
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P6_TA(2008)0068

Protokół
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg

3. Czwarte sprawozdanie na temat spójności społeczno-gospodarczej - Realizacja agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie czwartego sprawozdania na temat spójności społeczno-gospodarczej [2007/2148(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Sprawozdanie dotyczące agendy terytorialnej i karty lipskiej - w kierunku europejskiego programu działania na rzecz rozwoju przestrzennego i spójności terytorialnej [2007/2190(INI)] - Komisja Rozwoju Regionalnego. Sprawozdawca: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec przedstawił sprawozdanie.

Gisela Kallenbach przedstawiła sprawozdanie.

Głos zabrał Danuta Hübner (członkini Komisji).

Głos zabrali: Nathalie Griesbeck (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej BUDG), Pedro Guerreiro (sprawozdawca komisji opiniodawczej PECH), Oldřich Vlasák w imieniu grupy PPE-DE, Constanze Angela Krehl w imieniu grupy PSE, Grażyna Staniszewska w imieniu grupy ALDE, Mieczysław Edmund Janowski w imieniu grupy UEN, Elisabeth Schroedter w imieniu grupy Verts/ALE, Pedro Guerreiro w imieniu grupy GUE/NGL, Bastiaan Belder w imieniu grupy IND/DEM, Jean-Claude Martinez niezrzeszony, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend i Pierre Pribetich.

PRZEWODNICTWO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Wiceprzewodniczący

Głos zabrali: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira i Catherine Stihler.

Głos zabrali na zasadzie pytań z sali: Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská i Reinhard Rack.

Głos zabrali: Danuta Hübner, Ambroise Guellec i Gisela Kallenbach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 4.9 protokołu z dnia 21.02.2008 i pkt 4.10 protokołu z dnia 21.02.2008.

(Posiedzenie, zawieszone o godz. 11:55 w oczekiwaniu na głosowanie, zostało wznowione o godz.12:05.)

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności