Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2148(INI)
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

A6-0023/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 4.9
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0068

Zápisnica
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg

3. Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti - Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti [2007/2148(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajca Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Správa Opatrenia v nadväznosti na územnú agendu a Lipskú chartu – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie [2007/2190(INI)] - Výbor pre regionálny rozvoj. Spravodajkyňa Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec uviedol správu.

Gisela Kallenbach uviedla správu.

V rozprave vystúpila Danuta Hübner (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Nathalie Griesbeck (spravodajkyňa výboru BUDG požiadaného o stanovisko), Pedro Guerreiro (spravodajca výboru PECH požiadaného o stanovisko), Oldřich Vlasák za skupinu PPE-DE, Constanze Angela Krehl za skupinu PSE, Grażyna Staniszewska za skupinu ALDE, Mieczysław Edmund Janowski za skupinu UEN, Elisabeth Schroedter za skupinu Verts/ALE, Pedro Guerreiro za skupinu GUE/NGL, Bastiaan Belder za skupinu IND/DEM, Jean-Claude Martinez nezávislý poslanec, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend a Pierre Pribetich.

PREDSEDNÍCTVO: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira a Catherine Stihler.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská a Reinhard Rack.

Vystúpili títo poslanci: Danuta Hübner, Ambroise Guellec a Gisela Kallenbach.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 4.9 zápisnice zo dňa 21.02.2008 a bod 4.10 zápisnice zo dňa 21.02.2008.

(Rokovanie bolo prerušené o 11.55 h. kvôli hlasovaniu a pokračovalo sa v ňom opäť od 12.05 h.)

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia