Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2148(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

A6-0023/2008

Debatter :

PV 21/02/2008 - 3
CRE 21/02/2008 - 3

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.9
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0068

Protokoll
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg

3. Fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen - Uppföljning av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om den fjärde rapporten om den ekonomiska och sociala sammanhållningen [2007/2148(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Betänkande om uppföljningen av den territoriella agendan och Leipzig-stadgan - Mot ett europeiskt handlingsprogram för fysisk utveckling och territoriell sammanhållning [2007/2190(INI)] - Utskottet för regional utveckling. Föredragande: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec redogjorde för sitt betänkande.

Gisela Kallenbach redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Danuta Hübner (ledamot av kommissionen).

Talare: Nathalie Griesbeck (föredragande av yttrande från utskottet BUDG), Pedro Guerreiro (föredragande av yttrande från utskottet PECH), Oldřich Vlasák för PPE-DE-gruppen, Constanze Angela Krehl för PSE-gruppen, Grażyna Staniszewska för ALDE-gruppen, Mieczysław Edmund Janowski för UEN-gruppen, Elisabeth Schroedter för Verts/ALE-gruppen, Pedro Guerreiro för GUE/NGL-gruppen, Bastiaan Belder för IND/DEM-gruppen, Jean-Claude Martinez, grupplös, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend och Pierre Pribetich.

ORDFÖRANDESKAP: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Vice talman

Talare: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira och Catherine Stihler.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská och Reinhard Rack.

Talare: Danuta Hübner, Ambroise Guellec och Gisela Kallenbach.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 4.9 i protokollet av den 21.02.2008 och punkt 4.10 i protokollet av den 21.02.2008.

(Sammanträdet avbröts kl. 11.55, i avvaktan på omröstningen, och återupptogs kl. 12.05.)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy