Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Průběh na zasedání
Stadia dokumentu na zasedání :

Předložené texty :

RC-B6-0066/2008

Rozpravy :

PV 19/02/2008 - 4

Hlasování :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


Zápis
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk

4.5. Sitauce v Gaze (hlasování)
Doslovné záznamy

Návrhy usnesení B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 a B6-0072/2008

(Vito Bonsignore rovněž podepsal návrh B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis rovněž podepsal návrh B6-0067/2008.)

Rozprava se konala dne 30.1.2008 (bod 17 zápisu ze dne 30.01.2008).

Návrhy usnesení byly oznámeny dne 19.2.2008 (bod 4 zápisu ze dne 19.02.2008).

(potřebná jednoduchá většina)

(výsledek hlasování: příloha „Výsledky hlasování“ bod 5)

NÁVRH USNESENÍ RC-B6-0066/2008

(nahrazující B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 a B6-0072/2008):

předložen těmito poslanci:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott a Tokia Saïfi za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie a Hannes Swoboda za skupinu PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon a Elizabeth Lynne za skupinu ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis a Hanna Foltyn-Kubicka za skupinu UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir a Pierre Jonckheer za skupinu Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini a Kyriacos Triantaphyllides za skupinu GUE/NGL

(Frieda Brepoels rovněž podepsala návrh za skupinu PPE-DE jako i Marcin Libicki za skupinu UEN.)

přijat (P6_TA(2008)0064)

K hlasování vystoupili:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra navrhl, aby byl bod 3 rozdělen do tří samostatných bodů (návrh byl vzat v potaz).

Právní upozornění - Ochrana soukromí