Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Wybrany dokument :

Teksty złożone :

RC-B6-0066/2008

Debaty :

PV 19/02/2008 - 4

Głosowanie :

PV 21/02/2008 - 4.5
CRE 21/02/2008 - 4.5
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :


Protokół
Czwartek, 21 lutego 2008 r. - Strasburg

4.5. Sytuacja w Gazie (głosowanie)
CRE

Projekty rezolucji B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 i B6-0072/2008

(Vito Bonsignore również podpisał B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis podpisał również B6-0067/2008.

Debata odbyła się dnia 30.01.2008 (pkt 17 protokołu z dnia 30.01.2008).

Projekty rezolucji zostały ogłoszone w dniu 19.02.2008 (pkt 4 protokołu z dnia 19.02.2008).

(Wymagana zwykła większość)

(Szczegóły głosowania: załącznik "Wyniki głosowania", pkt 5)

PROJEKT REZOLUCJI RC-B6-0066/2008

(zastępujący B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 i B6-0072/2008):

złożony przez następujących posłów:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott i Tokia Saïfi w imieniu grupy PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie i Hannes Swoboda w imieniu grupy PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon i Elizabeth Lynne w imieniu grupy ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis i Hanna Foltyn-Kubicka w imieniu grupy UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir i Pierre Jonckheer w imieniu grupy Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini i Kyriacos Triantaphyllides w imieniu grupy GUE/NGL

(Frieda Brepoels także podpisała projekt, w imieniu grupy politycznej PPE-DE, jak również Marcin Libicki w imieniu grupy UEN).

Przyjęto (P6_TA(2008)0064)

W związku z głosowaniem głos zabrali:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra zaproponował, aby ustęp 3 podzielić na trzy odrębne paragrafy (propozycja ta została przyjęta).

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności