Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0092/2008

Разисквания :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 4.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0065

Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург

4.6. Седми Съвет за правата на човека на ООН (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 и B6-0101/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 6)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0092/2008

(за замяна на B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 и B6-0101/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

Laima Liucija Andrikienė, от името на групата PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt и Józef Pinior, от името на групата PSE,

Marco Cappato, от името на групата ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski и Adam Bielan, от името на групата UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček и Jean Lambert, от името на групата Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, от името на групата GUE/NGL

приема се (P6_TA(2008)0065)

Правна информация - Политика за поверителност