Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :

Esitatud tekstid :

RC-B6-0092/2008

Arutelud :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Hääletused :

PV 21/02/2008 - 4.6
Selgitused hääletuse kohta
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P6_TA(2008)0065

Protokoll
Neljapäev, 21. veebruar 2008 - Strasbourg

4.6. Seitsmes ÜRO inimõiguste nõukogu (hääletus)

Resolutsiooni ettepanekud B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 ja B6-0101/2008

(Antud häälte enamus)

(Üksikasjalikud hääletustulemused: lisa "Hääletuste tulemused" punkt 6)

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK RC-B6-0092/2008

(asendades B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 ja B6-0101/2008):

mille esitasid järgmised parlamendiliikmed:

Laima Liucija Andrikienė fraktsiooni PPE-DE nimel,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt ja Józef Pinior fraktsiooni PSE nimel,

Marco Cappato fraktsiooni ALDE nimel,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski ja Adam Bielan fraktsiooni UEN nimel,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček ja Jean Lambert, fraktsiooni Verts/ALE nimel,

Vittorio Agnoletto fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vastu võetud (P6_TA(2008)0065)

Õigusteave - Privaatsuspoliitika