Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Elinkaari istunnossa
Asiakirjojen elinkaaret :

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

RC-B6-0092/2008

Keskustelut :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Äänestykset :

PV 21/02/2008 - 4.6
Äänestysselitykset
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P6_TA(2008)0065

Pöytäkirja
Torstai 21. helmikuuta 2008 - Strasbourg

4.6. Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeusneuvoston seitsemäs istunto (äänestys)

Päätöslauselmaesitykset B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 ja B6-0101/2008

(yksinkertainen enemmistö)

(äänestystulokset: "Äänestysten tulokset" -liite, kohta 6)

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS RC-B6-0092/2008

(korvaa päätöslauselmaesitykset B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 ja B6-0101/2008):

seuraavien jäsenten käsiteltäväksi jättämä:

Laima Liucija Andrikienė PPE-DE-ryhmän puolesta,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt ja Józef Pinior PSE-ryhmän puolesta,

Marco Cappato ALDE-ryhmän puolesta,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski ja Adam Bielan UEN-ryhmän puolesta,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček ja Jean Lambert Verts/ALE-ryhmän puolesta,

Vittorio Agnoletto GUE/NGL-ryhmän puolesta

Hyväksyttiin (P6_TA(2008)0065)

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö