Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0092/2008

Dezbateri :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Voturi :

PV 21/02/2008 - 4.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P6_TA(2008)0065

Proces-verbal
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg

4.6. A şaptea reuniune a Consiliului pentru drepturile omului al Organizaţiei Naţiunilor Unite (vot)

Propuneri de rezoluţii B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 şi B6-0101/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 6)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0092/2008

care înlocuieşte B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 şi B6-0101/2008):

depusă de următorii deputaţi:

Laima Liucija Andrikienė, în numele Grupului PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt şi Józef Pinior, în numele Grupului PSE,

Marco Cappato, în numele Grupului ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski şi Adam Bielan, în numele Grupului UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček şi Jean Lambert, în numele Grupului Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto, în numele Grupului GUE/NGL

Adoptat (P6_TA(2008)0065)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate