Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :

Ingivna texter :

RC-B6-0092/2008

Debatter :

PV 20/02/2008 - 10
CRE 20/02/2008 - 10

Omröstningar :

PV 21/02/2008 - 4.6
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0065

Protokoll
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg

4.6. Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter (omröstning)

Resolutionsförslag B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 och B6-0101/2008

(Enkel majoritet erfordrades)

(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 6)

RESOLUTIONSFÖRSLAG RC-B6-0092/2008

(ersätter B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 och B6-0101/2008):

inlämnat av följande ledamöter:

Laima Liucija Andrikienė för PPE-DE-gruppen,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt och Józef Pinior för PSE-gruppen,

Marco Cappato för ALDE-gruppen,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski och Adam Bielan för UEN-gruppen,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček och Jean Lambert, för Verts/ALE-gruppen,

Vittorio Agnoletto för GUE/NGL-gruppen

Antogs (P6_TA(2008)0065)

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy