Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Čtvrtek, 21. února 2008 - Štrasburk

PŘEDSEDNICTVÍ: Hans-Gert PÖTTERING
předseda

4. Hlasování
Doslovné záznamy

Podrobné výsledky hlasování (pozměňovací návrhy, oddělené a dílčí hlasování atd.) budou zveřejněny v příloze „Výsledky hlasování“ zápisu.

Výsledky jmenovitého hlasování uvedené v příloze zápisu jsou k dispozici pouze v elektronické formě a lze je konzultovat na internetových stránkách Europarl.


4.1. Kontrola provádění práva Společenství (2005) (hlasování)

4.2. Akreditace a dozor nad trhem týkající se uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)

4.3. Společný rámec pro uvádění výrobků na trh ***I (hlasování)

4.4. Uplatňování vnitrostátních technických pravidel u výrobků legálně uváděných na trh v jiném členském státě ***I (hlasování)

4.5. Sitauce v Gaze (hlasování)

4.6. Sedmá Rada pro lidská práva Spojených národů (hlasování)

4.7. Demografická budoucnost Evropy (hlasování)

4.8. Vědecká spolupráce s Afrikou (hlasování)

4.9. Čtvrtá zpráva o ekonomické a sociální soudržnosti (hlasování)

4.10. Kroky v návaznosti na územní agendu a Lipskou chartu – směrem k evropskému akčnímu programu pro územní rozvoj a soudržnost (hlasování)
Právní upozornění - Ochrana soukromí