Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Protokol
Torsdag den 21. februar 2008 - Strasbourg

FORSÆDE: Hans-Gert PÖTTERING
formand

4. Afstemningstid
CRE

Resultaterne af afstemningerne som helhed (ændringsforslag, særskilte afstemninger, opdelte afstemninger osv.) fremgår af bilaget ”Afstemningsresultater”, som er vedlagt protokollen.

Resultaterne af afstemningerne ved navneopråb, som er vedføjet protokollen, foreligger kun elektronisk og kan konsulteres på Europarl.


4.1. Kontrollen med gennemførelsen af fællesskabsretten i 2005 (afstemning)

4.2. Akkrediterings- og markedstilsynskrav ***I (afstemning)

4.3. Fælles rammer for markedsføring af produkter ***I (afstemning)

4.4. Anvendelse af nationale tekniske forskrifter på produkter ***I (afstemning)

4.5. Situationen i Gaza (afstemning)

4.6. FN's Menneskerettighedsråd, syvende samling (afstemning)

4.7. Den demografiske udvikling i Europa (afstemning)

4.8. Videnskabeligt samarbejde med Afrika (afstemning)

4.9. Fjerde rapport om samhørighed (afstemning)

4.10. Fysisk planlægning og territorial samhørighed (afstemning)
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik