Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Hans-Gert PÖTTERING
predseda

4. Hlasovanie
CRE

Podrobné výsledky hlasovania (pozmeňujúce a doplňujúce návrhy, oddelené hlasovanie, hlasovanie po častiach, ...) nájdete v prílohe zápisnice „Výsledky hlasovania“.

Výsledky hlasovania podľa mien uvedené v prílohe zápisnice sú k dispozícii iba v elektronickej forme a možno ich nájsť na internetových stránkach Europarl.


4.1. Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (hlasovanie)

4.2. Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I (hlasovanie)

4.3. Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I (hlasovanie)

4.4. Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)

4.5. Situácia v Gaze (hlasovanie)

4.6. Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (hlasovanie)

4.7. Demografická budúcnosť Európy (hlasovanie)

4.8. Vedecká spolupráca s Afrikou (hlasovanie)

4.9. Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (hlasovanie)

4.10. Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (hlasovanie)
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia