Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Diana WALLIS
Заместник-председател

5. Обяснениe на вот
CRE

Писмени обяснения на вот:

Писмените обяснения, по смисъла на член 163, параграф 3 от Правилника за дейността, се съдържат в пълния стенографски протокол от настоящото заседание.

Устни обяснения на вот:

Доклад André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Ситуацията в Газа - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Седми Съвет за правата на човека на ООН - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Доклад Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Доклад Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam

Правна информация - Политика за поверителност