Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2008 - Στρασβούργο

ΠΡΟΕΔΡΙΑ: Diana WALLIS
Αντιπρόεδρος

5. Αιτιολογήσεις ψήφου
Πλήρη Πρακτικά

Γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου:

Οι γραπτές αιτιολογήσεις ψήφου, σύμφωνα με το άρθρο 163, παράγραφος 3, του Κανονισμού, καταχωρίζονται στα Πλήρη Πρακτικά της παρούσας συνεδρίασης.

Προφορικές αιτιολογήσεις ψήφου:

Έκθεση André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Η κατάσταση στη Γάζα - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Έβδομο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Έκθεση Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Έκθεση Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου