Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg

PREDSEDNÍCTVO: Diana WALLIS
podpredsedníčka

5. Vysvetlenia hlasovania
Doslovný zápis

Písomné vysvetlenia hlasovania:

Písomné vysvetlenia hlasovania podľa čl. 163 ods. 3 rokovacieho poriadku sú uvedené v doslovnom zápise z tohto rokovania.

Ústne vysvetlenia hlasovania:

Správa: André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Situácia v Gaze - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Správa: Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Správa: Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia