Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Protokoll
Torsdagen den 21 februari 2008 - Strasbourg

ORDFÖRANDESKAP: Diana WALLIS
Vice talman

5. Röstförklaringar
Fullständigt förhandlingsreferat

Skriftliga röstförklaringar:

De skriftliga röstförklaringar som ingetts i enlighet med artikel 163.3 i arbetsordningen återfinns i det fullständiga förhandlingsreferatet från sammanträdet.

Muntliga röstförklaringar:

Betänkande André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Situationen i Gaza - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Förenta nationernas sjunde råd för mänskliga rättigheter - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Betänkande Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Betänkande Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy