Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0079/2008

Разисквания :

PV 21/02/2008 - 9.1
CRE 21/02/2008 - 9.1

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 10.1

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург

9.1. Източен Тимор
CRE

Предложения за резолюция B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 и B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro и Raül Romeva i Rueda представиха предложенията за резолюции.

Изказаха се: Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE, Karin Scheele, от името на групата PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański, от името на групата UEN, Koenraad Dillen, независим член на ЕП, Filip Kaczmarek и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка „catch the eye“: Carlos Coelho.

Изказа се Меглена Кунева (член на Комисията).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 10.1 от протокола от 21.02.2008.

Правна информация - Политика за поверителност