Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документите :

Внесени текстове :

RC-B6-0079/2008

Разисквания :

PV 21/02/2008 - 9.1
CRE 21/02/2008 - 9.1

Гласувания :

PV 21/02/2008 - 10.1

Приети текстове :


Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург

10.1. Източен Тимор (гласуване)

Предложения за резолюция B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 и B6-0095/2008

(необходимо е обикновено мнозинство)

(Резултати от гласуването: приложение „Резултати от гласувания“, точка 11)

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ RC-B6-0079/2008

(за замяна на B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 и B6-0095/2008):

внесени от следните членове на ЕП:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke и Tunne Kelam, от името на групата PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes и Emilio Menéndez del Valle, от името на групата PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis и Jules Maaten, от името на групата ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski и Ewa Tomaszewska, от името на групата UEN,

Frithjof Schmidt и Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE

приема се (P6_TA(2008)0070)

(Предложението за резолюция B6-0082/2008 отпада.)

Правна информация - Политика за поверителност