Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentelor :

Texte depuse :

RC-B6-0081/2008

Dezbateri :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Voturi :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Texte adoptate :


Proces-verbal
Joi, 21 februarie 2008 - Strasbourg

10.2. Belarus (vot)
Stenograma

Propuneri de rezoluţii B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 şi B6-0098/2008

(Majoritate simplă)

(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 12)

PROPUNERE DE REZOLUŢIE RC-B6-0081/2008

care înlocuieşte B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 şi B6-0098/2008):

depusă de următorii deputaţi:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi şi Christofer Fjellner, în numele Grupului PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand şi Genowefa Grabowska, în numele Grupului PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten şi Marios Matsakis, în numele Grupului ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere şi Marcin Libicki, în numele Grupului UEN,

Elisabeth Schroedter şi Milan Horáček, în numele Grupului Verts/ALE

Adoptat (P6_TA(2008)0071)

(Propunerea de rezoluţie B6-0083/2008 a devenit caducă.)

Intervenţii privind votarea:

- José Ribeiro e Castro a propus un amendament oral la punctul 3, care a fost reţinut.

- Urszula Gacek a propus un amendament oral la amendamentul 1, care a fost reţinut.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate