Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup v rámci schôdze
Postupy dokumentov :

Predkladané texty :

RC-B6-0081/2008

Rozpravy :

PV 21/02/2008 - 9.2
CRE 21/02/2008 - 9.2

Hlasovanie :

PV 21/02/2008 - 10.2
CRE 21/02/2008 - 10.2

Prijaté texty :


Zápisnica
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg

10.2. Bielorusko (hlasovanie)
Doslovný zápis

Návrhy uznesenia B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 a B6-0098/2008

(Potrebná jednoduchá väčšina)

(Podrobnosti o hlasovaní: príloha „Výsledky hlasovania“, bod 12)

NÁVRH UZNESENIA RC-B6-0081/2008

(nahrádzajúci B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 a B6-0098/2008):

podaný týmito poslancami:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi a Christofer Fjellner za skupinu PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand a Genowefa Grabowska za skupinu PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten a Marios Matsakis za skupinu ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere a Marcin Libicki za skupinu UEN,

Elisabeth Schroedter a Milan Horáček za skupinu Verts/ALE

Prijatý (P6_TA(2008)0071)

(Návrh uznesenia B6-0083/2008 sa stal bezpredmetným.)

Vystúpili ohľadne hlasovania:

- José Ribeiro e Castro predložil ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odseku 3, ktorý bol prijatý.

- Urszula Gacek predložila ústny pozmeňujúci a doplňujúci návrh k pozmeňujúcemu a doplňujúcemu návrhu 1, ktorý bol prijatý.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia