Назад 
 Напред 
ПротоколГласуванияПоименни гласуванияПриети текстовеПълни стенографски протоколи
Протокол
Четвъртък, 21 февруари 2008 г. - Страсбург
 1.Откриване на заседанието
 2.Внесени документи
 3.Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване - Eвропейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване (разискване)
 4.Време за гласуване
  
4.1.Двадесет и трети годишен доклад на Комисията относно упражняването на контрол на прилагането на правото на Общността (гласуване)
  
4.2.Акредитация и наблюдение на пазара във връзка с пускането на продукти на пазара ***I (гласуване)
  
4.3.Oбща рамка за пускането на продукти на пазара ***I (гласуване)
  
4.4.Прилагане на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други държави -членки ***I (гласуване)
  
4.5.Ситуацията в Газа (гласуване)
  
4.6.Седми Съвет за правата на човека на ООН (гласуване)
  
4.7.Демографско бъдеще на Европа (гласуване)
  
4.8.Научно сътрудничество с Африка (гласуване)
  
4.9.Четвърти доклад за икономическо и социално сближаване (гласуване)
  
4.10.Eвропейска програма за действие за териториално развитие и териториално сближаване (гласуване)
 5.Обяснениe на вот
 6.Поправки на вот и намерения за гласуване
 7.Одобряване на протокола от предишното заседание
 8.Съобщаване на общи позиции на Съвета
 9.Разисквания по случаи на нарушения на правата на човека, демокрацията и принципа на правовата държава (разискване)
  
9.1.Източен Тимор
  
9.2.Беларус
  
9.3.Северно Киву (Демократична република Конго)
 10.Време за гласуване
  
10.1.Източен Тимор (гласуване)
  
10.2.Беларус (гласуване)
  
10.3.Северно Киву (Демократична република Конго) (гласуване)
 11.Решения относно някои документи
 12.Писмени декларации, вписани в регистъра (член 116 от Правилника за дейността)
 13.Предаване на текстове, приети на настоящото заседание
 14.График на следващите заседания
 15.Прекъсване на сесията
 ПРИСЪСТВЕН СПИСЪК
Протокол (228 kb) Присъствен списък (54 kb)       
 
Протокол (160 kb) Присъствен списък (21 kb) Резултати от гласувания (552 kb) Резултати от поименно гласуване (743 kb) 
 
Протокол (218 kb) Присъствен списък (69 kb) Резултати от гласувания (205 kb) Резултати от поименно гласуване (276 kb) 
Правна информация - Политика за поверителност