Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Štvrtok, 21. februára 2008 - Štrasburg
 1.Otvorenie rokovania
 2.Predložené dokumenty
 3.Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti - Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (rozprava)
 4.Hlasovanie
  
4.1.Kontrola uplatňovania právnych predpisov Spoločenstva v roku 2005 (hlasovanie)
  
4.2.Akreditácia a dohľad nad trhom v súvislosti s uvádzaním výrobkov na trh ***I (hlasovanie)
  
4.3.Spoločný rámec pre uvádzanie výrobkov na trh ***I (hlasovanie)
  
4.4.Uplatňovanie niektorých vnútroštátnych technických pravidiel na výrobky, ktoré sú zákonne uvedené na trh v inom členskom štáte ***I (hlasovanie)
  
4.5.Situácia v Gaze (hlasovanie)
  
4.6.Siedme zasadnutie Rady OSN pre ľudské práva (hlasovanie)
  
4.7.Demografická budúcnosť Európy (hlasovanie)
  
4.8.Vedecká spolupráca s Afrikou (hlasovanie)
  
4.9.Štvrtá správa o hospodárskej a sociálnej súdržnosti (hlasovanie)
  
4.10.Vykonávanie územnej agendy a Lipskej charty – smerom k dosiahnutiu európskeho akčného programu územného rozvoja a územnej kohézie (hlasovanie)
 5.Vysvetlenia hlasovania
 6.Opravy hlasovania a zámery pri hlasovaní
 7.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 8.Oznámenie spoločných pozícií Rady
 9.Rozprava o prípadoch porušenia ľudských práv, demokracie a princípov právneho štátu (rozprava)
  
9.1.Východný Timor
  
9.2.Bielorusko
  
9.3.Nord-Kivu (Konžská demokratická republika)
 10.Hlasovanie
  
10.1.Východný Timor (hlasovanie)
  
10.2.Bielorusko (hlasovanie)
  
10.3.Nord-Kivu (Konžská demokratická republika) (hlasovanie)
 11.Rozhodnutia týkajúce sa niektorých dokumentov
 12.Písomné vyhlásenia zapísané v registri (čl. 116 rokovacieho poriadku)
 13.Zaslanie textov prijatých počas rokovania
 14.Termíny nasledujúcich rokovaní
 15.Prerušenie zasadania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (207 kb) Prezenčná listina (54 kb)       
 
Zápisnica (151 kb) Prezenčná listina (21 kb) Výsledky hlasovania (602 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (740 kb) 
 
Zápisnica (203 kb) Prezenčná listina (63 kb) Výsledky hlasovania (187 kb) Výsledok hlasovania podľa mien (267 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia