Index 
Jegyzőkönyv
PDF 204kWORD 157k
2008. február 21., Csütörtök - Strasbourg
1.Az ülés megnyitása
 2.Dokumentumok benyújtása
 3.Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról - A területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követéséről: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló európai cselekvési program felé (vita)
 4.Szavazások órája
  
4.1.A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzése (2005) (szavazás)
  
4.2.Akkreditációs és piacfelügyeleti előírások a termékek forgalmazása tekintetében ***I (szavazás)
  
4.3.A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere ***I (szavazás)
  
4.4.Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása ***I (szavazás)
  
4.5.Gázai helyzet (szavazás)
  
4.6.Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának hetedik ülésszaka (szavazás)
  
4.7.Európa demográfiai jövője (szavazás)
  
4.8.Tudományos együttműködés Afrikával (szavazás)
  
4.9.Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról (szavazás)
  
4.10.A területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követéséről: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló európai cselekvési program felé (szavazás)
 5.A szavazáshoz fűzött indokolások
 6.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 7.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 8.A Tanács közös álláspontjainak közlése
 9.Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)
  
9.1.Kelet-Timor
  
9.2.Fehéroroszország
  
9.3.Észak-Kivu (Kongói Demokratikus Köztársaság)
 10.Szavazások órája
  
10.1.Kelet-Timor (szavazás)
  
10.2.Fehéroroszország (szavazás)
  
10.3.Észak-Kivu (Kongói Demokratikus Köztársaság) (szavazás)
 11.Egyes okiratokra vonatkozó határozatok
 12.Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)
 13.A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása
 14.A következő ülések időpontjai
 15.Az ülés elnapolása
 JELENLÉTI ÍV


JEGYZŐKÖNYV

ELNÖKÖL: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
alelnök

1. Az ülés megnyitása

Az ülést 10.05 órakor nyitják meg.


2. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a 999/2001/EK rendeletnek a Bizottságra ruházott végrehajtási hatáskörök tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

utalva:

illetékes :

ENVI

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a 2007 és 2013 közötti időszakra a „Cselekvő ifjúság” program létrehozásáról szóló 1719/2006/EK határozat módosításáról (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

utalva:

illetékes :

CULT

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a Kultúra program (2007–2013) létrehozásáról szóló 1855/2006/EK határozat módosításáról (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

utalva:

illetékes :

CULT

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács rendeletére a tagállamok közötti áruforgalomra vonatkozó statisztikákról szóló 638/2004/EK rendelet módosításáról (COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

utalva:

illetékes :

ECON

vélemény :

JURI

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára a 2007–2013-as időszakra az aktív európai polgárságot támogató „Európa a polgárokért” című program létrehozásáról szóló 1904/2007/EK határozat módosításáról (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

utalva:

illetékes :

CULT

vélemény :

PETI

- Javaslat a Tanács rendeletére a mezőgazdasági piacok közös szervezésének létrehozásáról, valamint egyes mezőgazdasági termékekre vonatkozó egyedi rendelkezésekről szóló 1234/2007/EK rendelet módosításáról („az egységes közös piacszervezésről szóló rendelet”) (COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

BUDG

- Javaslat a Tanács rendeletére az 1782/2003/EK rendeletnek a dohányra vonatkozó támogatásból a 2008. és 2009. évben a Közösségi Dohányalapba történő átcsoportosítás, valamint az 1234/2007/EK rendeletnek a Közösségi Dohányalap finanszírozása tekintetében történő módosításáról (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

utalva:

illetékes :

AGRI

vélemény :

BUDG

- A DEC 02/2008. számú előirányzat-átcsoportosításra vonatkozó javaslat – III. szakasz – Bizottság (SEC(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

utalva:

illetékes :

BUDG

- Javaslat az Európai Parlament és a Tanács határozatára az egész életen át tartó tanulás terén egy cselekvési program létrehozásáról szóló 1720/2006/EK határozat módosításáról (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

utalva:

illetékes :

CULT

- A Tanács határozattervezete a Bíróság eljárási szabályzatának a felülvizsgálati eljárásra alkalmazandó nyelvhasználati szabályok pontosítása céljából való módosításáról (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

utalva:

illetékes :

JURI

- Javaslat a Tanács kerethatározatára a bűnügyi nyilvántartásból származó információk tagállamok közötti cseréjének megszervezéséről és azok tartalmáról (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A Tanács határozattervezete az Európai Közösség és az Indiai Köztársaság kormánya közötti tudományos és technológiai együttműködési megállapodás meghosszabbításáról szóló megállapodás megkötéséről (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

utalva:

illetékes :

ITRE

vélemény :

AFET, BUDG

- A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Spanyol Királyság, a Belga Királyság, a Lengyel Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Észt Köztársaság, az Osztrák Köztársaság és a Portugál Köztársaság kezdeményezése az Európai Igazságügyi Hálózatról szóló tanácsi határozat elfogadása céljából (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

- A Szlovén Köztársaság, a Francia Köztársaság, a Cseh Köztársaság, a Svéd Királyság, a Szlovák Köztársaság, az Egyesült Királyság és a Németországi Szövetségi Köztársaság kezdeményezése az érintett személy távollétében hozott határozatok végrehajtásáról, valamint az európai elfogatóparancsról és a tagállamok közötti átadási eljárásokról szóló 2002/584/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a pénzbüntetésekre való alkalmazásáról szóló 2005/214/IB kerethatározat, a kölcsönös elismerés elvének a vagyonelkobzást elrendelő határozatokra történő alkalmazásáról szóló 2006/783/IB kerethatározat és a kölcsönös elismerés elvének a szabadságvesztéssel járó büntetőítéletek vagy szabadságelvonással járó intézkedések során és azoknak az Európai Unióban való végrehajtása céljából történő alkalmazásáról szóló kerethatározat módosításáról szóló tanácsi kerethatározat elfogadására tekintettel (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

vélemény :

JURI

- A Belga Királyság, a Cseh Köztársaság, az Észt Köztársaság, a Spanyol Királyság, a Francia Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság, az Osztrák Köztársaság, a Lengyel Köztársaság, a Portugál Köztársaság, a Szlovén Köztársaság, a Szlovák Köztársaság és a Svéd Királyság kezdeményezése az Eurojust megerősítéséről és a 2002/187/IB határozat módosításáról szóló tanácsi határozat elfogadása céljából (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

utalva:

illetékes :

LIBE

2) a képviselők

2.1) állásfoglalásra irányuló indítványok (az eljárási szabályzat 113. cikke)

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a fókabőrt tartalmazó termékek forgalmazásának betiltásáról (B6-0075/2008)

utalva:

illetékes :

INTA

- Cristiana Muscardini. Állásfoglalásra irányuló indítvány a halottas házak hálózatba történő összekapcsolásáról az Európai Unióban (B6-0077/2008)

utalva:

illetékes :

LIBE


3. Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról - A területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követéséről: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló európai cselekvési program felé (vita)

Jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésről [2007/2148(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Jelentés a területrendezési menetrendről és a lipcsei charta nyomon követéséről - Egy területfejlesztési és területi kohéziós európai cselekvési program felé [2007/2190(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec előterjeszti a jelentést.

Gisela Kallenbach előterjeszti a jelentést.

Felszólal: Danuta Hübner (a Bizottság tagja).

Felszólal: Nathalie Griesbeck (a BUDG bizottság véleményének előadója), Pedro Guerreiro (a PECH bizottság véleményének előadója), Oldřich Vlasák, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Constanze Angela Krehl, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Grażyna Staniszewska, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Mieczysław Edmund Janowski, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Elisabeth Schroedter, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Pedro Guerreiro, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bastiaan Belder, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, Jean-Claude Martinez, független, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend és Pierre Pribetich.

ELNÖKÖL: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
alelnök

Felszólal: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira és Catherine Stihler.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská és Reinhard Rack.

Felszólal: Danuta Hübner, Ambroise Guellec és Gisela Kallenbach.

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.9. pont és 2008.02.21-i jegyzőkönyv 4.10. pont .

(Az ülést 11.55 órakor a szavazások órájáig felfüggesztik, és 12.05 órakor folytatják.)


ELNÖKÖL: Hans-Gert PÖTTERING
elnök

4. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


4.1. A közösségi jog alkalmazásának ellenőrzése (2005) (szavazás)

Jelentés a Bizottság közösségi jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 23. éves jelentéséről (2005) [2006/2271(INI)] - Jogi Bizottság. Előadó: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 1. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0060)

Felszólalások a szavazásról:

- Monica Frassoni (előadó) javasolja, hogy a 2. és a 13T. módosításról tömbszavazást tartsanak.A Parlament jóváhagyását.


4.2. Akkreditációs és piacfelügyeleti előírások a termékek forgalmazása tekintetében ***I (szavazás)

Jelentés a termékek forgalmazása tekintetében akkreditációs és piacfelügyeleti előírások megállapításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: André Brie (A6-0491/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 2. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0061)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0061)


4.3. A termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszere ***I (szavazás)

Jelentés a termékek forgalomba hozatalának közös keretrendszeréről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 3. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0062)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0062)


4.4. Egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazása ***I (szavazás)

Jelentés az egyes nemzeti műszaki szabályoknak a valamely másik tagállamban jogszerűen forgalmazott termékekre történő alkalmazására vonatkozó eljárások megállapításáról és a 3052/95/EK határozat hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Belső Piaci és Fogyasztóvédelmi Bizottság. Előadó: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 4. pont)

A BIZOTTSÁG JAVASLATA

Módosított változatban jóváhagyva (P6_TA(2008)0063)

JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZET

Elfogadva (P6_TA(2008)0063)


4.5. Gázai helyzet (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 és B6-0072/2008

(Vito Bonsignore ugyancsak aláírta a B6-0071/2008 állásfoglalásra irányuló indítványt, Eugenijus Maldeikis ugyancsak aláírta a B6-0067/2008 állásfoglalásra irányuló indítványt)

A vita lefolytatásának időpontja: 2008.01.30 (2008.01.30-i jegyzőkönyv 17. pont ).

Az állásfoglalásra irányuló indítványok bejelentésének napja: 2008.02.19 (2008.02.19-i jegyzőkönyv 4. pont ).

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 5. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0066/2008

(amely a B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 és B6-0072/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott és Tokia Saïfi, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie és Hannes Swoboda, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon és Elizabeth Lynne, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis és Hanna Foltyn-Kubicka, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir és Pierre Jonckheer, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini és Kyriacos Triantaphyllides, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

(Frieda Brepoels ugyancsak aláíró a PPE-DE képviselőcsoport nevében, csakúgy mint Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében.)

Elfogadva (P6_TA(2008)0064)

Felszólalások a szavazásról:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra javasolja, hogy a 3. bekezdést bontsák 3 külön bekezdésre (e javaslatot elfogadják).


4.6. Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának hetedik ülésszaka (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 és B6-0101/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 6. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0092/2008

(amely a B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 és B6-0101/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Laima Liucija Andrikienė, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt és Józef Pinior, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski és Adam Bielan, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček és Jean Lambert, a Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Vittorio Agnoletto, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0065)


4.7. Európa demográfiai jövője (szavazás)

Jelentés Európa demográfiai jövőjéről [2007/2156(INI)] - Foglalkoztatási és Szociális Bizottság. Előadó: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 7. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0066)

Felszólalások a szavazásról:

- Françoise Castex (előadó) javasolja, hogy a 21. módosítás kerüljön a 40. bekezdés mögé (a Parlament ezt jóváhagyta); ezután jelzi, hogy a 62. módosításnak, illetve az összes többi módosításnak a francia nyelvű változata minősül hitelesnek; végezetül a 30. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.

- Avril Doyle hibát jelez a PPE-DE képviselőcsoport szavazási listáján az 55. módosítással kapcsolatban;

- a zárószavazás után Dirk Sterckx hangsúlyozza, hogy az eljárási szabályzat 156. cikkét kellett volna alkalmazni erre a jelentésre.


4.8. Tudományos együttműködés Afrikával (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítvány B6-0078/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 8. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0067)


4.9. Negyedik jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról (szavazás)

Jelentés a gazdasági és társadalmi kohézióról szóló negyedik jelentésről [2007/2148(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 9. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0068)


4.10. A területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követéséről: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló európai cselekvési program felé (szavazás)

Jelentés a területfejlesztési menetrend és a lipcsei charta nyomon követéséről: a térségfejlesztésre és a területi kohézióra irányuló európai cselekvési program felé [2007/2190(INI)] - Regionális Fejlesztési Bizottság. Előadó: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 10. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

Elfogadva (P6_TA(2008)0069)


ELNÖKÖL: Diana WALLIS
alelnök

5. A szavazáshoz fűzött indokolások

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolások:

A szavazáshoz fűzött írásbeli indokolásokat az eljárási szabályzat 163. cikke (3) bekezdésének értelmében az ülésről készült szó szerinti jegyzőkönyvek tartalmazzák.

A szavazáshoz fűzött szóbeli indokolások:

André Brie -jelentés - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Gázai helyzet - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának hetedik ülésszaka - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Françoise Castex -jelentés - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Ambroise Guellec -jelentés - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok az alábbi weboldalon találhatók: „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (Roll-call votes)”, valamint a „Név szerinti szavazások eredménye” című melléklet nyomtatott változatában.

Az Europarl weboldalon található elektronikus változat frissítése naponta történik a szavazás napját követő legfeljebb kéthetes időszakban.

A szavazathelyesbítések és a szavazási szándékok listáját ezt követően lezárják, lefordítják és a Hivatalos Lapban közzéteszik.


(A 12.45 órakor megszakított ülést 15.00 órakor folytatják.)

ELNÖKÖL: Gérard ONESTA
alelnök

7. Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása

Az előző ülés jegyzőkönyvét elfogadták.


8. A Tanács közös álláspontjainak közlése

Az elnök az eljárási szabályzat 57. cikke (1) bekezdésének megfelelően bejelenti, hogy kézhez kapta a Tanács következő közös álláspontjait, valamint az indokolásokat, amelyek a Tanácsot a közös álláspontok elfogadásához vezették, és a Bizottság álláspontját az alábbiakra vonatkozóan:

- A Tanács által 2007. december 20-án elfogadott közös álláspont a vízpolitika területén a környezetminőségi előírásokról, valamint a 82/176/EGK, 83/513/EGK, 84/156/EGK, 84/491/EGK, 86/280/EGK és a 2000/60/EK irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
utalva: illetékes: ENVI

- A Tanács által 2007. december 20-án elfogadott közös álláspont a hulladékokról és egyes irányelvek hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv elfogadására tekintettel (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
utalva: illetékes: ENVI

A döntése meghozatalához a Parlament rendelkezésére álló három hónapos határidő első napja eszerint a holnapi nap, 2008.02.22.


9. Vita az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (vita)

(Az állásfoglalásra irányuló indítványok címe és szerzője tekintetében lásd: 2008.02.19-i jegyzőkönyv 3. pont .)


9.1. Kelet-Timor

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 és B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Zdzisław Zbigniew Podkański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Koenraad Dillen, független, Filip Kaczmarek és Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Carlos Coelho.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 10.1. pont .


9.2. Fehéroroszország

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 és B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro és Elisabeth Schroedter előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Urszula Gacek, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében, Kathy Sinnott, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Jerzy Buzek.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley és Bernd Posselt.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 10.2. pont .


9.3. Észak-Kivu (Kongói Demokratikus Köztársaság)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 és B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt és Raül Romeva i Rueda előterjeszti az állásfoglalásra irányuló indítványokat.

Felszólal: Tadeusz Zwiefka, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében, Karin Scheele, a(z) PSE képviselőcsoport nevében, Urszula Krupa, a(z) IND/DEM képviselőcsoport nevében, és Koenraad Dillen.

Felszólal a "catch the eye" eljárás szerint: Zbigniew Zaleski és Zuzana Roithová.

Felszólal: Meglena Kuneva (a Bizottság tagja).

A vitát berekesztik.

Szavazás: 2008.02.21-i jegyzőkönyv 10.3. pont .


10. Szavazások órája

A szavazások eredményei részletesen (módosítások, külön szavazások, részenkénti szavazások stb.) a jegyzőkönyvhöz csatolt, „A szavazások eredményei” című mellékletben találhatók.

A név szerinti szavazások eredményei, a jegyzőkönyvhöz csatolva, csupán elektronikus formában állnak rendelkezésre és az Europarl oldalon tekinthetők meg.


10.1. Kelet-Timor (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 és B6-0095/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 11. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0079/2008

(amely a B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 és B6-0095/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke és Tunne Kelam, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes és Emilio Menéndez del Valle, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Marco Cappato, Marios Matsakis és Jules Maaten, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski és Ewa Tomaszewska, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Frithjof Schmidt és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0070)

(A B6-0082/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)


10.2. Fehéroroszország (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 és B6-0098/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 12. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0081/2008

(amely a B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 és B6-0098/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi és Christofer Fjellner, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand és Genowefa Grabowska, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten és Marios Matsakis, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere és Marcin Libicki, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Elisabeth Schroedter és Milan Horáček, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0071)

(A B6-0083/2008 állásfoglalásra irányuló indítvány tárgytalan.)

Felszólalások a szavazásról:

- José Ribeiro e Castro a 3. bekezdéshez szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak;

- Urszula Gacek az 1. módosításhoz szóbeli módosítást terjeszt elő, melyet elfogadnak.


10.3. Észak-Kivu (Kongói Demokratikus Köztársaság) (szavazás)

Állásfoglalásra irányuló indítványok B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 és B6-0097/2008

(Egyszerű többség)

(A szavazás eredménye: „A szavazások eredménye” melléklet, 13. pont)

ÁLLÁSFOGLALÁSRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY RC-B6-0080/2008

(amely a B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 és B6-0097/2008 helyébe lép):

előterjesztették a következő képviselők:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock és Ari Vatanen, a(z) PPE-DE képviselőcsoport nevében,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti és Elena Valenciano Martínez-Orozco, a(z) PSE képviselőcsoport nevében,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis és Claire Gibault, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki és Konrad Szymański, a(z) UEN képviselőcsoport nevében,

Marie-Hélène Aubert és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében,

Luisa Morgantini, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében

Elfogadva (P6_TA(2008)0072)


11. Egyes okiratokra vonatkozó határozatok

Engedély saját kezdeményezésű jelentések készítésére (az eljárási szabályzat 45. cikke)

AFET bizottság

- A világűrbe telepített eszközök hozzájárulása az EBVP-hez (2008/2030(INI))
(vélemény: ITRE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

- Aaz emberi jogok területével kapcsolatos uniós fellépések és politikák részét képező EU-s szankciók értékelése (2008/2031(INI))
(vélemény: DEVE, INTA)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

ECON bizottság

- Az adócsalás elleni küzdelem fokozására irányuló koordinált stratégia (2008/2033(INI))
(vélemény: JURI, CONT, LIBE)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

- 2006. évi jelentés a versenypolitikáról (2008/2032(INI))
(vélemény: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

EMPL bizottság

- A társadalmi integráció előmozdítása, valamint a szegénység, többek között a gyermekszegénység elleni küzdelem az EU-ban (2008/2034(INI))
(vélemény: FEMM)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

- Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen (2008/2035(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

FEMM bizottság

- A férfiak és nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló 2002/73/EK irányelv átültetése és alkalmazása (2008/2039(INI))
(vélemény: EMPL)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

- A marketing és a reklám hatása a nők és férfiak közötti egyenlőségre (2008/2038(INI))
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

TRAN bizottság

- A városi mobilitás új kultúrája felé (2008/2041(INI))
(vélemény: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 114. cikkének (3) bekezdése)

LIBE bizottság

- Az etnikai és faji alapú besorolás problémája, különösen terrorelhárításnál, jogérvényesítésnél, bevándorlásnál, valamint, vám- és határellenőrzésnél (2008/2020(INI))
(vélemény: AFET)

Határozat saját kezdeményezésű jelentések készítéséről (az eljárási szabályzat 192. cikkének (6) bekezdése)

PETI bizottság

- Jelentés a Petíciós Bizottság tanácskozásairól – Állampolgárok 2007. évi petíciói (2008/2028(INI))

Társbizottságok

EMPL bizottság

- Határozottabb fellépés a be nem jelentett munkavégzés ellen (2008/2035(INI))
(vélemény: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Társbizottságok EMPL, ECON
(Az Elnökök Értekezletének 2008.02.14-i határozatát követően.)

- A társadalmi integráció előmozdítása, valamint a szegénység, többek között a gyermekszegénység elleni küzdelem az EU-ban (2008/2034(INI))
Társbizottságok EMPL, FEMM
(Az Elnökök Értekezletének határozatát követően 2008.02.14)

Bizottságok felkérése

AGRI bizottság

- A kohéziós politika hatása a sebezhető közösségek és csoportok integrációjára (2007/2191(INI))
utalva: illetékes: REGI
vélemény: AGRI


12. Nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatok (az eljárási szabályzat 116. cikke)

A nyilvántartásba vett írásbeli nyilatkozatokra adott aláírások száma (az eljárási szabályzat 116. cikkének (3) bekezdése):

Dokumentum száma

Szerző

Aláírások

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. A jelen ülésen elfogadott szövegek továbbítása

Ezen ülés jegyzőkönyvét az eljárási szabályzat 172. cikkének (2) bekezdése értelmében a Parlament következő ülésének kezdetén jóváhagyásra terjesztik elő.

A Parlament beleegyezésével az elfogadott szövegeket haladéktalanul eljuttatják a címzettekhez.


14. A következő ülések időpontjai

A következő ülések időpontjai: 2008.03.10 - 2008.03.13.


15. Az ülés elnapolása

Az Európai Parlament ülését elnapolták.

Az ülést 16.25 órakor berekesztik.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

főtitkár

elnök


JELENLÉTI ÍV

Aláírók:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat