Indiċi 
Minuti
PDF 209kWORD 156k
Il-Ħamis, 21 ta' Frar 2008 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-Seduta
 2.Dokumenti mressqa
 3.Ir-raba' rapport dwar il-Koeżjoni - Is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali (dibattitu)
 4.Ħin tal-votazzjonijiet
  4.1.Kontroll ta' l-Applikazzjoni tal-Liġi Komunitarja (2005) (votazzjoni)
  4.2.L-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq fir-rigward tat-tqegħid ta' prodotti fis-suq ***I (votazzjoni)
  4.3.Qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq ***I (votazzjoni)
  4.4.Applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti li tqiegħdu fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor ***I (votazzjoni)
  4.5.Is-Sitwazzjoni fil-Gaza (votazzjoni)
  4.6.Is-Seba' Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)
  4.7.Il-ġejjieni demografiku ta' l-Ewropa (votazzjoni)
  4.8.Koperazzjoni xjentifika ma' l-Afrika (votazzjoni)
  4.9.Ir-raba' rapport dwar il-Koeżjoni (votazzjoni)
  4.10.Is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali (votazzjoni)
 5.Spjegazzjonijiet tal-vot
 6.Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot
 7.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel
 8.Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill
 9.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)
  9.1.Timor tal-Lvant
  9.2.Belarus
  9.3.Il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (ir-Repubblika demokratika tal-Kongo)
 10.Ħin tal-votazzjonijiet
  10.1.Timor tal-Lvant (votazzjoni)
  10.2.Belarus (votazzjoni)
  10.3.Il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (ir-Repubblika demokratika tal-Kongo) (votazzjoni)
 11.Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti
 12.Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta
 14.Dati għas-seduti li jmiss
 15.Aġġornament tas-sessjoni
 REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA


IPPRESIEDA Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
Viċi-President

1. Ftuħ tas-Seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 10.05.


2. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti msemmija hawn taħt

1) mill-Kunsill u l-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 999/2001 rigward is-setgħat implimentattivi konferiti lill-Kummissjoni (COM(2008)0053 - C6-0054/2008 - 2008/0030(COD))

irreferut

responsabbli :

ENVI

opinjoni :

JURI

- Proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1719/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm Żgħażagħ fl-Azzjoni għall-perjodu 2007-2013 (COM(2008)0056 - C6-0057/2008 - 2008/0023(COD))

irreferut

responsabbli :

CULT

- Proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1855/2006/KE li tistabbilixxi l-programm "Kultura" (2007-2013) (COM(2008)0057 - C6-0058/2008 - 2008/0024(COD))

irreferut

responsabbli :

CULT

- Proposta ghal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 638/2004 dwar l-istatistika Komunitarja li għandha x'taqsam mal-kummerċ ta' merkanzija bejn l-Istati Membri (COM(2008)0058 - C6-0059/2008 - 2008/0026(COD))

irreferut

responsabbli :

ECON

opinjoni :

JURI

- Proposta ta’ deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1904/2006/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-programm “Ewropa għaċ-Ċittadini” għall-perjodu 2007-2013 li jippromwovi ċittadinanza Ewropea attiva (COM(2008)0059 - C6-0060/2008 - 2008/0029(COD))

irreferut

responsabbli :

CULT

opinjoni :

PETI

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1234/2007 li jistabbilixxi organizzazzjoni komuni ta' swieq agrikoli u dwar dispożizzjonijiet speċifiċi għal ċerti prodotti agrikoli (Ir-Regolament dwar l-OKS waħdanija) (COM(2008)0027 - C6-0061/2008 - 2008/0011(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal regolament tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1782/2003 fir-rigward tat-trasferiment ta' għajnuna tat-tabakk lill-Fond tal-Komunità għat-Tabakk għas-snin 2008 u 2009 u r-Regolament (KE) (Nru) 1234/2007 fir-rigward ta' finanzjament tal-Fond tal-Komunità għat-Tabakk (COM(2008)0051 - C6-0062/2008 - 2008/0020(CNS))

irreferut

responsabbli :

AGRI

opinjoni :

BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 02/2008 - Sezzjoni III - Kummissjoni (SEC(2008)0015 - C6-0063/2008 - 2008/2029(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta ta' deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 1720/2006/KE li tistabbilixxi programm ta' azzjoni fil-qasam tat-tagħlim tul il-ħajja (COM(2008)0061 - C6-0064/2008 - 2008/0025(COD))

irreferut

responsabbli :

CULT

- Abbozz tad-Deċiżjoni tal-Kunsill li temenda r-Regoli ta' Proċedura tal-Qorti ta' Ġustizzja biex jiġu speċifikati r-regoli lingwistiċi li japplikaw għall-proċedura ta' reviżjoni (05953/2008 - C6-0066/2008 - 2008/0801(CNS))

irreferut

responsabbli :

JURI

- Proposta għal deċiżjoni kwadru tal-Kunsill dwar l-organizzazzjoni u l-kontenut ta' l-iskambju ta' informazzjoni estratta minn rekords kriminali bejn l-Istati Membri (05968/2008 - C6-0067/2008 - 2005/0267(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta' ftehim li jġedded il-ftehim għall-kooperazzjoni xjentifika u teknoloġika bejn il-Komunità Ewropea u l-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja (16681/2007 - C6-0073/2008 - 2007/0207(CNS))

irreferut

responsabbli :

ITRE

opinjoni :

AFET, BUDG

- Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Ċeka, tar-Renju ta' l-Isvezja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju ta' l-Olanda, tar-Repubblika Slovakka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika Portugiża, bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar in-Network Ġudizzjarju Ewropew (05620/2008 - C6-0074/2008 - 2008/0802(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

- Inizjattiva tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Ċeka, tar-Renju ta' l-Isvezja, tar-Repubblika Slovakka, tar-Renju Unit u tar-Repubblika Federali tal-Ġermanja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni Kwadru tal-Kunsill dwar l-infurzar ta' deċiżjonijiet mogħtija in absentia u li temenda d-Deċiżjoni Kwadru 2002/584/ĠAI dwar il-mandat ta' arrest Ewropew u l-proċeduri ta' ċediment bejn l-Istati Membri, id-Deċiżjoni Kwadru 2005/214/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' penali finanzjarji, id-Deċiżjoni Kwadru 2006/783/ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' ordnijiet ta' konfiska u d-Deċiżjoni Kwadru 2008/.../ĠAI dwar l-applikazzjoni tal-prinċipju ta' rikonoxximent reċiproku ta' sentenzi f'materji kriminali li jimponu sentenzi jew miżuri ta' kustodja li jinvolvu ċ-ċaħda tal-libertà għall-finijiet ta' l-eżekuzzjoni tagħhom fl-Unjoni Ewropea (05598/2008 - C6-0075/2008 - 2008/0803(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

opinjoni :

JURI

- Inizjattiva tar-Renju tal-Belġju, tar-Repubblika Ċeka, tar-Repubblika ta' l-Estonja, tar-Renju ta' Spanja, tar-Repubblika Franċiża, tar-Repubblika Taljana, tal-Gran Dukat tal-Lussemburgu, tar-Renju ta' l-Olanda, tar-Repubblika ta' l-Awstrija, tar-Repubblika tal-Polonja, tar-Repubblika Portugiża, tar-Repubblika tas-Slovenja, tar-Repubblika Slovakka u tar-Renju ta' l-Isvezja bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Kunsill dwar it-tisħiħ ta' l-Eurojust u li temenda d-Deċiżjoni 2002/187/ĠAI. (05613/2008 - C6-0076/2008 - 2008/0804(CNS))

irreferut

responsabbli :

LIBE

2) mill-Membri

2.1) mozzjonijiet għal riżoluzzjoni (Artikolu 113 tar-Regoli ta' Proċedura)

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-projbizzjoni fuq il-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti li fihom il-fer tal-bumerin (B6-0075/2008)

irreferut

responsabbli :

INTA

- Cristiana Muscardini. Mozzjoni għal riżoluzzjoni dwar il-konnessjonijiet fin-netwerk tal-kmamar mortwarji fl-UE (B6-0077/2008)

irreferut

responsabbli :

LIBE


3. Ir-raba' rapport dwar il-Koeżjoni - Is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali (dibattitu)

Rapport dwar ir-Raba' rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali [2007/2148(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

Rapport dwar is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali [2007/2190(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

Ambroise Guellec ippreżenta r-rapport.

Gisela Kallenbach ippreżentat ir-rapport.

Tkellem Danuta Hübner (Membru tal-Kummissjoni).

Tkellmu: Nathalie Griesbeck (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat BUDG), Pedro Guerreiro (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat PECH), Oldřich Vlasák f'isem il-Grupp PPE-DE, Constanze Angela Krehl f'isem il-Grupp PSE, Grażyna Staniszewska f'isem il-Grupp ALDE, Mieczysław Edmund Janowski f'isem il-Grupp UEN, Elisabeth Schroedter f'isem il-Grupp Verts/ALE, Pedro Guerreiro f'isem il-Grupp GUE/NGL, Bastiaan Belder f'isem il-Grupp IND/DEM, Jean-Claude Martinez Membru mhux affiljat, Lambert van Nistelrooij, Iratxe García Pérez, Jean Marie Beaupuy, Wiesław Stefan Kuc, Alyn Smith, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Rolf Berend u Pierre Pribetich.

IPPRESIEDA Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi-President

Tkellmu: Elspeth Attwooll, Andrzej Tomasz Zapałowski, Jan Olbrycht, Evgeni Kirilov, Marian Harkin, Bogusław Rogalski, Markus Pieper, Emanuel Jardim Fernandes, Samuli Pohjamo, Emmanouil Angelakas, Andrzej Jan Szejna, Sérgio Marques, Gábor Harangozó, Miroslav Mikolášik, Miloš Koterec, James Nicholson, Stavros Arnaoutakis, Rumiana Jeleva, Jamila Madeira u Catherine Stihler.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye": Maria Petre, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Daniel Dăianu, Antonio De Blasio, Wolfgang Bulfon, Zita Pleštinská u Reinhard Rack.

Tkellmu: Danuta Hübner, Ambroise Guellec u Gisela Kallenbach.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 4.9 tal- Minuti ta' 21.02.2008 u punt 4.10 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet: 11.55
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 12.05)


IPPRESIEDA Hans-Gert PÖTTERING
President

4. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


4.1. Kontroll ta' l-Applikazzjoni tal-Liġi Komunitarja (2005) (votazzjoni)

Rapport dwar it-23 Rapport Annwali tal-Kummissjoni dwar il-Kontroll ta' l-Applikazzjoni tal-Liġi Komunitarja (2005) [2006/2271(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Monica Frassoni (A6-0462/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 1)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0060)

Tkellmu:

- Monica Frassoni (rapporteur) ipproponiet li l-emendi minn 2 sa 13S għandhom ikunu mressqa għal votazzjoni flimkien. Il-Parlament ma kellu l-ebda oġġezzjoni għal dan.


4.2. L-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq fir-rigward tat-tqegħid ta' prodotti fis-suq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi l-ħtiġijiet għall-akkreditazzjoni u s-sorveljanza tas-suq dwar it-tqegħid ta' prodotti fis-suq [COM(2007)0037 - C6-0068/2007 - 2007/0029(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: André Brie (A6-0491/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0061)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0061)


4.3. Qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament u tal-Kunsill dwar qafas komuni għat-tqegħid ta’ prodotti fis-suq [COM(2007)0053 - C6-0067/2007 - 2007/0030(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Christel Schaldemose (A6-0490/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0062)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0062)


4.4. Applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti li tqiegħdu fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tistabbilixxi l-proċeduri dwar l-applikazzjoni ta' ċerti regoli tekniċi nazzjonali għal prodotti mqiegħda fis-suq legalment fi Stat Membru ieħor u li tirrevoka d-Deċiżjoni 3052/95/KE [COM(2007)0036 - C6-0065/2007 - 2007/0028(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Alexander Stubb (A6-0489/2007)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 4)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni bl-emendi (P6_TA(2008)0063)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adottata (P6_TA(2008)0063)


4.5. Is-Sitwazzjoni fil-Gaza (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 u B6-0072/2008

(Vito Bonsignore iffirma wkoll id-dokument B6-0071/2008, Eugenijus Maldeikis iffirma wkoll id-dokument B6-0067/2008)

Id-dibattitu sar fid-data 30.01.2008 (punt 17 tal- Minuti ta' 30.01.2008).

Il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni tħabbru 19.02.2008 (punt 4 tal- Minuti ta' 19.02.2008).

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0066/2008

(flok B6-0066/2008, B6-0067/2008, B6-0068/2008, B6-0069/2008, B6-0071/2008 u B6-0072/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

João de Deus Pinheiro, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Edward McMillan-Scott u Tokia Saïfi f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Thijs Berman, Véronique De Keyser, Richard Howitt, Jamila Madeira, Béatrice Patrie u Hannes Swoboda f'isem il-Grupp PSE,

Annemie Neyts-Uyttebroeck, Philippe Morillon u Elizabeth Lynne f'isem il-Grupp ALDE,

Brian Crowley, Cristiana Muscardini, Roberta Angelilli, Adam Bielan, Konrad Szymański, Ryszard Czarnecki, Eugenijus Maldeikis u Hanna Foltyn-Kubicka f'isem il-Grupp UEN,

Daniel Cohn-Bendit, Caroline Lucas, Margrete Auken, Jill Evans, David Hammerstein, Johannes Voggenhuber, Angelika Beer, Hélène Flautre, Cem Özdemir u Pierre Jonckheer f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Francis Wurtz, Luisa Morgantini u Kyriacos Triantaphyllides f'isem il-Grupp GUE/NGL

(Frieda Brepoels iffirmat ukoll, f'isem il-Grupp PPE-DE, kif ukoll Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN.)

Adottata (P6_TA(2008)0064)

Tkellmu:

- José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra ippropona li l-paragrafu 3 jinqasam fi tliet paragrafi differenti (din il-proposta ġiet aċċettata).


4.6. Is-Seba' Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 u B6-0101/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0092/2008

(flok B6-0092/2008/rev, B6-0096/2008, B6-0099/2008, B6-0100/2008 u B6-0101/2008):

mressqa mill-Membri li ġejjin:

Laima Liucija Andrikienė f'isem il-Grupp PPE-DE,

Raimon Obiols i Germà, Richard Howitt u Józef Pinior f'isem il-Grupp PSE,

Marco Cappato f'isem il-Grupp ALDE,

Brian Crowley, Seán Ó Neachtain, Eoin Ryan, Liam Aylward, Mieczysław Edmund Janowski, Ewa Tomaszewska, Hanna Foltyn-Kubicka, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Gintaras Didžiokas, Inese Vaidere, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski u Adam Bielan f'isem il-Grupp UEN,

Hélène Flautre, Raül Romeva i Rueda, Milan Horáček u Jean Lambert, f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Vittorio Agnoletto f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0065)


4.7. Il-ġejjieni demografiku ta' l-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar il-ġejjieni demografiku ta' l-Ewropa [2007/2156(INI)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Françoise Castex (A6-0024/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0066)

Tkellmu:

- Françoise Castex (rapporteur) ipproponiet li l-emenda 21 titpoġġa wara l-paragrafu 40 (il-Parlament ma sab l-ebda oġġezzjoni); hija innutat ukoll li l-verżjoni Franċiża ta' l-emenda 62, kif ukoll ta' l-emendi l-oħra kollha hija l-verżjoni oriġinali; fl-aħħar hija preżentat ukoll emenda orali għal emenda 30 li ġiet aċċettata.

- Avril Doyle innotat żball fil-lista tal-votanti tal-grupp PPE-DE dwar l-emenda 55;

- Wara l-votazzjoni finali, Dirk Sterckx ġibed l-attenzjoni li kien mixtieq li jkun applikat l-Artikolu 156 tar-Regoli ta' Proċedura għal dan ir-rapport.


4.8. Koperazzjoni xjentifika ma' l-Afrika (votazzjoni)

Mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0078/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 8)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0067)


4.9. Ir-raba' rapport dwar il-Koeżjoni (votazzjoni)

Rapport dwar ir-Raba' rapport dwar il-koeżjoni ekonomika u soċjali [2007/2148(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Ambroise Guellec (A6-0023/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 9)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0068)


4.10. Is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali (votazzjoni)

Rapport dwar is-segwitu ta' l-aġenda territorjali u l-Karta ta' Leipzig - Lejn programm ta' azzjoni Ewropea favur l-iżvilupp ġeografiku u l-koeżjoni territorjali [2007/2190(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Gisela Kallenbach (A6-0028/2008)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 10)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adottata (P6_TA(2008)0069)


IPPRESIEDA Diana WALLIS
Viċi-President

5. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet tal-vot bil-miktub:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu skond l-Artikolu 163(3) tar-Regoli ta' Proċedura jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet tal-vot orali:

Rapport André Brie - A6-0491/2007: Zuzana Roithová

Is-Sitwazzjoni fil-Gaza - RC-B6-0066/2008: Gyula Hegyi, Zuzana Roithová

Is-Seba' Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem tan-Nazzjonijiet Uniti - RC-B6-0092/2008: Koenraad Dillen, Philip Claeys

Rapport Françoise Castex - A6-0024/2008: Carlo Fatuzzo, Philip Claeys

Rapport Ambroise Guellec - A6-0023/2008: Tunne Kelam


6. Korrezzjonijiet u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet għall-vot jidhru fil-websajt "Séance en direct" "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata ta' l-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'sejħa ta' l-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment sa ta' l-anqas ġimgħatejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza l-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati fil-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 12.45
Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00 )

IPPRESIEDA Gérard ONESTA
Viċi-President

7. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta ta' qabel

Il-Minuti tas-seduta ta' qabel ġew approvati.


8. Avviż tal-pożizzjonijiet komuni tal-Kunsill

Il-President avża, skond l-Artikolu 57(1) tar-Regoli ta' Proċedura, li rċieva l-pożizzjonijiet komuni li ġejjin mill-Kunsill flimkien mar-raġunijiet li wasslu sabiex jiġu adottati, u l-pożizzjoni tal-Kummissjoni dwar:

- Pożizzjoni komuni adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Diċembru 2007 bil-ħsieb ta' l-adozzjoni ta' Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar standards ta' kwalità ambjentali fil-qasam tal-politika dwar l-ilma u li temenda d-Direttivi 82/176/KEE, 83/513/KEE, 84/156/KEE, 84/491/KEE, 86/280/KEE u 2000/60/KE (11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

- Pożizzjoni Komuni adottata mill-Kunsill fl-20 ta' Diċembru 2007 bil-għan li tiġi adottata Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-iskart u li tħassar ċerti Direttivi (11406/4/2007 - C6-0056/2008 - 2005/0281(COD))
irreferut responsabbli: ENVI

Il-perjodu ta' tliet xhur għad-dispożizzjoni tal-Parlament sabiex jadotta l-pożizzjoni tiegħu kellu jibda għalhekk mill-għada, 22.02.2008.


9. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem, tad-demokrazija u ta' l-istat ta' dritt (dibattitu)

(Għat-titoli u l-awturi tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni, ara punt 3 tal- Minuti ta' 19.02.2008)


9.1. Timor tal-Lvant

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 u B6-0095/2008

Janusz Onyszkiewicz, Pedro Guerreiro, Ana Maria Gomes, Marcin Libicki, José Ribeiro e Castro u Raül Romeva i Rueda ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-Grupp PSE, Zdzisław Zbigniew Podkański f'isem il-Grupp UEN, Koenraad Dillen Membru mhux affiljat, Filip Kaczmarek u Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Tkellem skond il-proċedura "catch the eye" Carlos Coelho.

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.1 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .


9.2. Belarus

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 u B6-0098/2008

Janusz Onyszkiewicz, Jiří Maštálka, Józef Pinior, Adam Bielan, José Ribeiro e Castro u Elisabeth Schroedter ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Urszula Gacek f'isem il-Grupp PPE-DE, Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN, Kathy Sinnott f'isem il-Grupp IND/DEM, u Jerzy Buzek.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Jacek Protasiewicz, Zita Pleštinská, Filip Kaczmarek, Zuzana Roithová, Zbigniew Zaleski, Marcin Libicki, Tunne Kelam, Christopher Beazley u Bernd Posselt.

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.2 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .


9.3. Il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (ir-Repubblika demokratika tal-Kongo)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 u B6-0097/2008

Erik Meijer, Alain Hutchinson, Adam Bielan, Bernd Posselt u Raül Romeva i Rueda ippreżentaw il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni.

Tkellmu: Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE-DE, Karin Scheele f'isem il-Grupp PSE, Urszula Krupa f'isem il-Grupp IND/DEM, u Koenraad Dillen.

Tkellmu skond il-proċedura "catch the eye" Zbigniew Zaleski u Zuzana Roithová.

Tkellem Meglena Kuneva (Membru tal-Kummissjoni).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 10.3 tal- Minuti ta' 21.02.2008 .


10. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsumin, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa ta' l-ismijiet, fl-anness għall-minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


10.1. Timor tal-Lvant (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0079/2008, B6-0082/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 u B6-0095/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 11)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0079/2008

(flok B6-0079/2008, B6-0086/2008, B6-0090/2008, B6-0093/2008 u B6-0095/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ribeiro e Castro, Charles Tannock, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Colm Burke u Tunne Kelam f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Ana Maria Gomes, Emanuel Jardim Fernandes u Emilio Menéndez del Valle f'isem il-Grupp PSE,

Marco Cappato, Marios Matsakis u Jules Maaten f'isem il-Grupp ALDE,

Brian Crowley, Adam Bielan, Konrad Szymański, Wojciech Roszkowski, Marcin Libicki, Ryszard Czarnecki, Mieczysław Edmund Janowski u Ewa Tomaszewska f'isem il-Grupp UEN,

Frithjof Schmidt u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2008)0070)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0082/2008 waqgħet.)


10.2. Belarus (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0081/2008, B6-0083/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 u B6-0098/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 12)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0081/2008

(flok B6-0081/2008, B6-0087/2008, B6-0088/2008, B6-0091/2008 u B6-0098/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

José Ribeiro e Castro, Jacek Protasiewicz, Urszula Gacek, Charles Tannock, Jerzy Buzek, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Tunne Kelam, Tadeusz Zwiefka, Árpád Duka-Zólyomi u Christofer Fjellner f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Jan Marinus Wiersma, Justas Vincas Paleckis, Andres Tarand u Genowefa Grabowska f'isem il-Grupp PSE,

Janusz Onyszkiewicz, Jules Maaten u Marios Matsakis f'isem il-Grupp ALDE,

Konrad Szymański, Hanna Foltyn-Kubicka, Adam Bielan, Wojciech Roszkowski, Ryszard Czarnecki, Ewa Tomaszewska, Janusz Wojciechowski, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Mieczysław Edmund Janowski, Inese Vaidere u Marcin Libicki f'isem il-Grupp UEN,

Elisabeth Schroedter u Milan Horáček f'isem il-Grupp Verts/ALE

Adottata (P6_TA(2008)0071)

(Il-mozzjoni għal riżoluzzjoni B6-0083/2008 waqgħet.)

Tkellmu:

- José Ribeiro e Castro propona emenda orali għall-paragrafu 3, li nżammet.

- Urszula Gacek proponiet emenda orali għall-emenda 1, li nżammet.


10.3. Il-provinċja ta' Kivu tat-Tramuntana (ir-Repubblika demokratika tal-Kongo) (votazzjoni)

Mozzjonijiet għal riżoluzzjoni B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 u B6-0097/2008

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", Punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI RC-B6-0080/2008

(flok B6-0080/2008, B6-0084/2008, B6-0085/2008, B6-0089/2008, B6-0094/2008 u B6-0097/2008):

imressqa mill-Membri li ġejjin:

Jürgen Schröder, Bernd Posselt, Eija-Riitta Korhola, Charles Tannock u Ari Vatanen f'isem il-Grupp PPE-DE,

Pasqualina Napoletano, Alain Hutchinson, Josep Borrell Fontelles, Marie-Arlette Carlotti u Elena Valenciano Martínez-Orozco f'isem il-Grupp PSE,

Philippe Morillon, Frédérique Ries, Marios Matsakis u Claire Gibault f'isem il-Grupp ALDE,

Adam Bielan, Ryszard Czarnecki, Hanna Foltyn-Kubicka, Ewa Tomaszewska, Mieczysław Edmund Janowski, Marcin Libicki u Konrad Szymański f'isem il-Grupp UEN,

Marie-Hélène Aubert u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE,

Luisa Morgantini f'isem il-Grupp GUE/NGL

Adottata (P6_TA(2008)0072)


11. Deċiżjonijiet dwar ċerti dokumenti

Awtorizzazzjoni għat-tħejjija ta' rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 45 tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat AFET

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The contribution of space assets to ESDP (2008/2030(INI))
(opinjoni: ITRE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa The evaluation of EU sanctions as part of the EU's actions and policies in the area of human rights (2008/2031(INI))
(opinjoni: DEVE, INTA)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Kumitat ECON

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Co-ordinated strategy to improve the fight against fiscal fraud (2008/2033(INI))
(opinjoni: JURI, CONT, LIBE)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on competition policy 2006 (2008/2032(INI))
(opinjoni: ENVI, EMPL, ITRE, IMCO, TRAN)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Promoting social inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU (2008/2034(INI))
(opinjoni: FEMM)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Stepping up the fight against undeclared work (2008/2035(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO, ECON)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Kumitat FEMM

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa La transposition et l'application de la Directive 2002/73/EC relative à la mise en œuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (2008/2039(INI))
(opinjoni: EMPL)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa How marketing and advertising affect equality between women and men (2008/2038(INI))
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Kumitat TRAN

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Towards a new culture for urban mobility (2008/2041(INI))
(opinjoni: ENVI, ITRE, IMCO, REGI)
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 114( 3) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat LIBE

- Il-problema tal-profiling, b'mod partikulari fuq bażi ta' etniċità u razza, fil-ġlieda kontra t-terroriżmu, fl-infurzar tal-liġi, l-immigrazzjoni u l-kontroll tad-dwana u tal-fruntieri. (2008/2020(INI))
(opinjoni: AFET)

Deċiżjoni biex jiġu ppreparati rapporti ta' inizjattiva (Artikolu 192( 6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Kumitat PETI

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Report on the deliberations of the Committee on petitions - Citizens' petitions during the year 2007 (2008/2028(INI))

Kumitati assoċjati

Kumitat EMPL

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Stepping up the fight against undeclared work (2008/2035(INI))
(opinjoni: FEMM, ITRE, JURI, LIBE, IMCO)
Kumitati assoċjati EMPL, ECON
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

- Dan it-titolu m'huwiex disponibbli fil-lingwi kollha bhalissa Promoting social inclusion and combating poverty, including child poverty, in the EU (2008/2034(INI))
Kumitati assoċjati EMPL, FEMM
(Wara d-Deċiżjoni tal-Konferenza tal-Presidenti 14.02.2008)

Kompetenza tal-kumitati

Kumitat AGRI

- L-impatt tal-politika ta' koeżjoni dwar l-integrazzjoni ta' komunitajiet u gruppi vulnerabbli (2007/2191(INI))
irreferut responsabbli: REGI
opinjoni: AGRI


12. Dikjarazzjonijiet bil-miktub imniżżla fir-reġistru (Artikolu 116 tar-Regoli ta' Proċedura)

Numru ta' firem miksuba mid-dikjarazzjonijiet bil-miktub fir-reġistru (Artikolu 116(3) tar-Regoli ta' Proċedura):

Numru tad-dokument

Awtur

Firem

95/2007

André Laignel, Alain Hutchinson

47

96/2007

David Martin, Elisa Ferreira

101

97/2007

Jana Bobošíková

34

98/2007

Raül Romeva i Rueda, Eija-Riitta Korhola, Jules Maaten, Glyn Ford, Ana Maria Gomes

244

99/2007

Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

314

100/2007

Gabriele Albertini, Kader Arif, Caroline Lucas, Elizabeth Lynne, Dimitrios Papadimoulis

431

101/2007

Elizabeth Lynne, Jean Lambert, Edit Bauer, Evangelia Tzampazi

290

102/2007

Catherine Stihler, Jerzy Buzek, Paulo Casaca, Avril Doyle, Gérard Onesta

180

103/2007

Urszula Krupa, Witold Tomczak

21

104/2007

Tomáš Zatloukal

31

105/2007

Andreas Mölzer

9

106/2007

Koenraad Dillen, Philip Claeys, Frank Vanhecke

22

107/2007

Philip Claeys, Frank Vanhecke, Koenraad Dillen

28

108/2007

Daniel Strož

28

110/2007

Benoît Hamon, Ana Maria Gomes, Véronique De Keyser, Harlem Désir

126

111/2007

Mary Lou McDonald, Jacek Protasiewicz, Claude Moraes, Gérard Onesta, Jean Marie Beaupuy

260

112/2007

Oldřich Vlasák, Miroslav Ouzký, Herbert Reul, Edit Herczog

57

113/2007

Jo Leinen, Vural Öger, Marek Siwiec

40

114/2007

Urszula Krupa

27

115/2007

Urszula Krupa

14

116/2007

Urszula Krupa

29

1/2008

Daniel Strož, Jaromír Kohlíček

12

2/2008

Jamila Madeira, Ana Maria Gomes, Anna Záborská, Luisa Morgantini, Miguel Angel Martínez Martínez

109

3/2008

Andreas Mölzer

31

4/2008

Andreas Mölzer

8

5/2008

Andreas Mölzer

13

6/2008

Nils Lundgren, Hélène Goudin

36

7/2008

Mario Borghezio

20

8/2008

Edite Estrela, Dorette Corbey, Adamos Adamou

52

9/2008

Rareş-Lucian Niculescu, Monica Maria Iacob-Ridzi, Marian Zlotea, Roberta Alma Anastase, Maria Petre

46

10/2008

Saïd El Khadraoui, Jörg Leichtfried, Hannu Takkula

64

11/2008

Dariusz Maciej Grabowski, Justas Vincas Paleckis, Anna Záborská, Bronisław Geremek

44

12/2008

Genowefa Grabowska, Justas Vincas Paleckis, Hannes Swoboda

83

13/2008

Adriana Poli Bortone, Patrizia Toia, Stefano Zappalà, Nicola Zingaretti

26

14/2008

Filiz Hakaeva Hyusmenova, Metin Kazak, Vladko Todorov Panayotov, Bilyana Ilieva Raeva, Iliana Malinova Iotova

33

15/2008

Marian Zlotea, Sebastian Valentin Bodu

20

16/2008

Vladimír Železný

14


13. Trażmissjoni tat-testi adottati waqt is-seduta

Il-Minuti ta' din is-seduta se jiġu ppreżentati lill-Parlament għall-approvazzjoni tiegħu fil-bidu tas-seduta li jmiss, skond l-Artikolu 172(2) tar-Regoli ta' Proċedura.

Bil-qbil tal-Parlament, it-testi li ġew adottati se jintbagħtu minnufih lill-entitajiet imsemmija fihom.


14. Dati għas-seduti li jmiss

Is-seduti li jmiss se jsiru mid-data 10.03.2008 sa 13.03.2008.


15. Aġġornament tas-sessjoni

Is-sessjoni tal-Parlament Ewropew ġiet aġġornata.

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 16.25.

Harald Rømer

Hans-Gert Pöttering

Segretarju Ġenerali

President


REĠISTRU TA' L-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Agnoletto, Aita, Albertini, Allister, Alvaro, Anastase, Andersson, Andrejevs, Andrikienė, Angelakas, Arif, Arnaoutakis, Ashworth, Assis, Atkins, Attwooll, Aubert, Auken, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, Badia i Cutchet, Baeva, Barón Crespo, Barsi-Pataky, Batten, Battilocchio, Batzeli, Bauer, Beaupuy, Beazley, Becsey, Belder, Belet, Belohorská, Beňová, Berend, Berès, Berlinguer, Berman, Bielan, Binev, Blokland, Bloom, Bobošíková, Bodu, Bösch, Bonde, Borghezio, Borrell Fontelles, Boştinaru, Botopoulos, Bowis, Bowles, Bradbourn, Braghetto, Brejc, Brepoels, Breyer, Březina, Brie, Brok, Budreikaitė, van Buitenen, Buitenweg, Bulfon, Bullmann, van den Burg, Burke, Bushill-Matthews, Busk, Buşoi, Busquin, Buzek, Cabrnoch, Callanan, Camre, Carlshamre, Carnero González, Casaca, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Catania, Cederschiöld, Cercas, Chatzimarkakis, Chiesa, Chmielewski, Christensen, Chruszcz, Claeys, Clark, Coelho, Cohn-Bendit, Corbett, Corbey, Corda, Cornillet, Paolo Costa, Cottigny, Cramer, Corina Creţu, Gabriela Creţu, Crowley, Marek Aleksander Czarnecki, Ryszard Czarnecki, Dăianu, Daul, David, Davies, De Blasio, de Brún, Degutis, Dehaene, De Keyser, Deprez, De Rossa, De Sarnez, Descamps, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, De Vits, Díaz de Mera García Consuegra, Dičkutė, Didžiokas, Dillen, Dombrovskis, Doorn, Dover, Doyle, Drčar Murko, Duchoň, Dührkop Dührkop, Duff, Duka-Zólyomi, Dumitriu, Ebner, Ehler, Ek, El Khadraoui, Elles, Esteves, Estrela, Ettl, Jill Evans, Jonathan Evans, Falbr, Farage, Fatuzzo, Fava, Fazakas, Ferber, Fernandes, Ferrari, Anne Ferreira, Elisa Ferreira, Figueiredo, Filip, Fjellner, Flautre, Florenz, Foltyn-Kubicka, Fontaine, Ford, Fourtou, Fraga Estévez, França, Frassoni, Friedrich, Gacek, Gál, Gaľa, Galeote, Garcés Ramón, García-Margallo y Marfil, García Pérez, Gebhardt, Gentvilas, Geremek, Geringer de Oedenberg, Gewalt, Gibault, Gierek, Giertych, Gill, Glante, Glattfelder, Goebbels, Goepel, Golik, Gomes, Gomolka, Gottardi, Goudin, Grabowska, Grabowski, Graça Moura, Graefe zu Baringdorf, Gräßle, Griesbeck, de Groen-Kouwenhoven, Groote, Grosch, Grossetête, Guardans Cambó, Guellec, Guerreiro, Gutiérrez-Cortines, Gyürk, Hänsch, Hall, Hamon, Handzlik, Harangozó, Harbour, Harkin, Harms, Hasse Ferreira, Hassi, Haug, Hazan, Hegyi, Helmer, Hénin, Hennicot-Schoepges, Hennis-Plasschaert, Herczog, Herranz García, Herrero-Tejedor, Hieronymi, Higgins, Hökmark, Holm, Honeyball, Hoppenstedt, Howitt, Hudacký, Hudghton, Hutchinson, Hyusmenova, Ibrisagic, in 't Veld, Iotova, Isler Béguin, Itälä, Jackson, Jacobs, Jäätteenmäki, Jałowiecki, Janowski, Járóka, Jarzembowski, Jeggle, Jeleva, Jensen, Jöns, Jørgensen, Jordan Cizelj, Juknevičienė, Kacin, Kaczmarek, Kallenbach, Kamall, Karas, Karim, Kaufmann, Kauppi, Kazak, Tunne Kelam, Kindermann, Kirilov, Kirkhope, Klamt, Klaß, Klinz, Koch, Kohlíček, Konrad, Koppa, Korhola, Kósáné Kovács, Koterec, Kozlík, Krahmer, Krasts, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kristovskis, Krupa, Kuc, Kuhne, Kušķis, Kusstatscher, Kuźmiuk, Lagendijk, Lamassoure, Lambert, Lambrinidis, Landsbergis, Lang, De Lange, Langen, Langendries, Lauk, Lax, Lebech, Lechner, Le Foll, Lefrançois, Lehideux, Lehne, Lehtinen, Leichtfried, Leinen, Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen, Le Rachinel, Lévai, Lewandowski, Liberadzki, Libicki, Lichtenberger, Liese, Lipietz, López-Istúriz White, Losco, Lucas, Ludford, Lulling, Lundgren, Lynne, Lyubcheva, Maaten, McAvan, McGuinness, Madeira, Maldeikis, Manders, Mănescu, Maňka, Erika Mann, Thomas Mann, Mantovani, Marinescu, Markov, Marques, David Martin, Martínez Martínez, Masiel, Maštálka, Mathieu, Matsouka, Mauro, Mavrommatis, Mayer, Mayor Oreja, Medina Ortega, Meijer, Miguélez Ramos, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Mölzer, Mohácsi, Morgantini, Morillon, Morin, Mote, Mulder, Musacchio, Muscardini, Myller, Napoletano, Nassauer, Nattrass, Nechifor, Neris, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Niculescu, Niebler, van Nistelrooij, Novak, Obiols i Germà, Öger, Özdemir, Olbrycht, Ó Neachtain, Onesta, Oomen-Ruijten, Ortuondo Larrea, Őry, Ouzký, Oviir, Paasilinna, Pack, Pafilis, Pahor, Paleckis, Panayotopoulos-Cassiotou, Panayotov, Panzeri, Papadimoulis, Paparizov, Papastamkos, Parish, Paşcu, Patrie, Peillon, Pęk, Alojz Peterle, Petre, Pflüger, Piecyk, Pieper, Pīks, Pinheiro, Pinior, Piotrowski, Pirker, Pleguezuelos Aguilar, Pleštinská, Plumb, Podestà, Podkański, Pöttering, Pohjamo, Polfer, Pomés Ruiz, Mihaela Popa, Nicolae Vlad Popa, Portas, Posdorf, Posselt, Prets, Pribetich, Protasiewicz, Purvis, Queiró, Rack, Radwan, Raeva, Ransdorf, Rapkay, Remek, Resetarits, Reul, Ribeiro e Castro, Riera Madurell, Ries, Rocard, Rogalski, Roithová, Romagnoli, Romeva i Rueda, Rosati, Roszkowski, Rouček, Roure, Rovsing, Rübig, Rühle, Rutowicz, Ryan, Sacconi, Saïfi, Sakalas, Saks, Salafranca Sánchez-Neyra, Sánchez Presedo, dos Santos, Saryusz-Wolski, Savi, Sbarbati, Schaldemose, Scheele, Schenardi, Schierhuber, Schinas, Frithjof Schmidt, Olle Schmidt, Schmitt, Schnellhardt, Schöpflin, Jürgen Schröder, Schroedter, Schulz, Schuth, Schwab, Seeber, Segelström, Seppänen, Severin, Silva Peneda, Simpson, Sinnott, Siwiec, Skinner, Škottová, Smith, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sousa Pinto, Speroni, Staes, Staniszewska, Starkevičiūtė, Šťastný, Stavreva, Sterckx, Stevenson, Stihler, Stockmann, Stolojan, Strejček, Strož, Stubb, Sudre, Surján, Susta, Svensson, Szájer, Szejna, Szent-Iványi, Tabajdi, Tajani, Takkula, Tannock, Tarand, Thomsen, Thyssen, Ţicău, Toia, Tomaszewska, Tomczak, Toubon, Trakatellis, Trautmann, Trüpel, Uca, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Vălean, Valenciano Martínez-Orozco, Vanhecke, Van Lancker, Van Orden, Varela Suanzes-Carpegna, Varvitsiotis, Vatanen, Vaugrenard, Vergnaud, Vidal-Quadras, Vigenin, Virrankoski, Visser, Vlasák, Voggenhuber, Wagenknecht, Wallis, Walter, Henri Weber, Manfred Weber, Renate Weber, Weiler, Weisgerber, Westlund, Wieland, Wiersma, Willmott, Iuliu Winkler, Wise, von Wogau, Wohlin, Bernard Wojciechowski, Janusz Wojciechowski, Wortmann-Kool, Wurtz, Yañez-Barnuevo García, Záborská, Zahradil, Zaleski, Zani, Zapałowski, Zappalà, Zatloukal, Ždanoka, Zdravkova, Železný, Zieleniec, Zīle, Zimmer, Zlotea, Zvěřina, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza