Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0281(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0046/2008

Внесени текстове :

A6-0046/2008

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0092

Протокол
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург

16. Общ регламент за ООП по отношение на националните квоти за мляко * (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1234/2007 за установяване на обща организация на селскостопанските пазари и относно специфични разпоредби за някои земеделски продукти („Общ регламент за ООП“) по отношение на националните квоти за мляко [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Изказаха се: Iztok Jarc (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Elisabeth Jeggle представи доклада.

Изказаха се: Czesław Adam Siekierski, от името на групата PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Alyn Smith, от името на групата Verts/ALE, Димитър Стоянов, независим член на ЕП, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó и Béla Glattfelder.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“):Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber и Esther De Lange.

Изказаха се: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel и Elisabeth Jeggle.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.4 от протокола от 12.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност