Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/0281(CNS)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0046/2008

Predkladané texty :

A6-0046/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.4
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0092

Zápisnica
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg

16. Spoločná organizácia poľnohospodárskych trhov a osobitné ustanovenia pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov) * (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Návrh nariadenia Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2007 o vytvorení spoločnej organizácie poľnohospodárskych trhov a o osobitných ustanoveniach pre určité poľnohospodárske výrobky (nariadenie o jednotnej spoločnej organizácii trhov), pokiaľ ide o vnútroštátne kvóty na mlieko [COM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajkyňa Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

V rozprave vystúpili: Iztok Jarc (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Elisabeth Jeggle uviedla správu.

Vystúpili títo poslanci: Czesław Adam Siekierski za skupinu PPE-DE, Rosa Miguélez Ramos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Alyn Smith za skupinu Verts/ALE, Dimitar Stoyanov nezávislý poslanec, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó a Béla Glattfelder.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili: Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber a Esther De Lange.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Elisabeth Jeggle.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.4 zápisnice zo dňa 12.03.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia