Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/0281(CNS)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0046/2008

Ingivna texter :

A6-0046/2008

Debatter :

PV 11/03/2008 - 16
CRE 11/03/2008 - 16

Omröstningar :

PV 12/03/2008 - 5.4
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0092

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2008 - Strasbourg

16. Gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och särskilda bestämmelser för de nationella kvoterna för mjölk * (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EG) nr 1234/2007 om upprättande av en gemensam organisation av jordbruksmarknaderna och om särskilda bestämmelser för vissa jordbruksprodukter ("enda förordningen om de gemensamma organisationerna av marknaden") vad gäller de nationella kvoterna för mjölk [KOM(2007)0802 - C6-0015/2008 - 2007/0281(CNS)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Elisabeth Jeggle (A6-0046/2008)

Talare: Iztok Jarc (rådets tjänstgörande ordförande) och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Elisabeth Jeggle redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Czesław Adam Siekierski för PPE-DE-gruppen, Rosa Miguélez Ramos för PSE-gruppen, Niels Busk för ALDE-gruppen, Alyn Smith för Verts/ALE-gruppen, Dimitar Stoyanov, grupplös, James Nicholson, Csaba Sándor Tabajdi, Margrete Auken, Albert Deß, Bogdan Golik, Astrid Lulling, Katerina Batzeli, Maria Petre, Gábor Harangozó och Béla Glattfelder.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye":Miroslav Mikolášik, Zdzisław Zbigniew Podkański, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Jim Allister, Mairead McGuinness, Neil Parish, Agnes Schierhuber och Esther De Lange.

Talare: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel och Elisabeth Jeggle.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.4 i protokollet av den 12.03.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy