Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2195(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0047/2008

Внесени текстове :

A6-0047/2008

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 17
CRE 11/03/2008 - 17

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.5
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0093

Протокол
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург

17. Състояние на Общата селскостопанска политика (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно равносметката относно състоянието на Общата селскостопанска политика [2007/2195(INI)] - Комисия по земеделие и развитие на селските райони. Докладчик: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel представи доклада.

Изказаха се: Iztok Jarc (действащ председател на Съвета) и Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Bart Staes (докладчик по становището на комисията ENVI) и Neil Parish, от името на групата PPE-DE.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Marek SIWIEC
Заместник-председател

Изказаха се: Luis Manuel Capoulas Santos, от името на групата PSE, Niels Busk, от името на групата ALDE, Sergio Berlato, от името на групата UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Witold Tomczak, от името на групата IND/DEM, Peter Baco, независим член на ЕП, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Петя Ставрева, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari и Struan Stevenson.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper и Marian Harkin.

Изказаха се: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel и Lutz Goepel.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.5 от протокола от 12.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност