Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2195(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0047/2008

Predkladané texty :

A6-0047/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 17
CRE 11/03/2008 - 17

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.5
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0093

Zápisnica
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg

17. Hodnotenie stavu SPP (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Hodnotenie stavu SPP [2007/2195(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel uviedol správu.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc (úradujúci predseda Rady) a Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Bart Staes (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko) a Neil Parish za skupinu PPE-DE.

PREDSEDNÍCTVO: Marek SIWIEC
podpredseda

Vystúpili títo poslanci: Luis Manuel Capoulas Santos za skupinu PSE, Niels Busk za skupinu ALDE, Sergio Berlato za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Witold Tomczak za skupinu IND/DEM, Peter Baco nezávislý poslanec, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari a Struan Stevenson.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper a Marian Harkin.

Vystúpili títo poslanci: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel a Lutz Goepel.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.5 zápisnice zo dňa 12.03.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia