Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2007/2195(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A6-0047/2008

Ingivna texter :

A6-0047/2008

Debatter :

PV 11/03/2008 - 17
CRE 11/03/2008 - 17

Omröstningar :

PV 12/03/2008 - 5.5
Röstförklaringar
Röstförklaringar

Antagna texter :

P6_TA(2008)0093

Protokoll
Tisdagen den 11 mars 2008 - Strasbourg

17. "Hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om "hälsokontroll" av den gemensamma jordbrukspolitiken [2007/2195(INI)] - Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling. Föredragande: Lutz Goepel (A6-0047/2008)

Lutz Goepel redogjorde för sitt betänkande.

Talare: Iztok Jarc (rådets tjänstgörande ordförande) och Mariann Fischer Boel (ledamot av kommissionen).

Talare: Bart Staes (föredragande av yttrande från utskottet ENVI) och Neil Parish för PPE-DE-gruppen.

ORDFÖRANDESKAP: Marek SIWIEC
Vice talman

Talare: Luis Manuel Capoulas Santos för PSE-gruppen, Niels Busk för ALDE-gruppen, Sergio Berlato för UEN-gruppen, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf för Verts/ALE-gruppen, Ilda Figueiredo för GUE/NGL-gruppen, Witold Tomczak för IND/DEM-gruppen, Peter Baco, grupplös, Agnes Schierhuber, Bernadette Bourzai, Willem Schuth, Janusz Wojciechowski, Alyn Smith, Kartika Tamara Liotard, Vladimír Železný, Jean-Claude Martinez, Mairead McGuinness, María Isabel Salinas García, Jan Mulder, Andrzej Tomasz Zapałowski, Marie-Hélène Aubert, Bairbre de Brún, Derek Roland Clark, Jim Allister, Véronique Mathieu, Csaba Sándor Tabajdi, Anne Laperrouze, Liam Aylward, Carmen Fraga Estévez, Lily Jacobs, Kyösti Virrankoski, Zdzisław Zbigniew Podkański, Petya Stavreva, Bogdan Golik, Magor Imre Csibi, Zbigniew Krzysztof Kuźmiuk, Czesław Adam Siekierski, Katerina Batzeli, Francesco Ferrari och Struan Stevenson.

Följande talare yttrade sig i enlighet med förfarandet "catch the eye": Constantin Dumitriu, James Nicholson, Andrzej Jan Szejna, Markus Pieper och Marian Harkin.

Talare: Iztok Jarc, Mariann Fischer Boel och Lutz Goepel.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 5.5 i protokollet av den 12.03.2008.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy