Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Протокол
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург

19. Време за въпроси (въпроси към Комисията)
Пълни стенографски протоколи

Парламентът разгледа серия от въпроси към Комисията (B6-0013/2008).

Изказа се Marian Harkin относно организацията на Времето за въпроси

Първа част

Въпрос 32 (Stavros Arnaoutakis): Отрицателни последици на международната криза на ипотечните кредити в областта на търговията.

Joaquín Almunia (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Stavros Arnaoutakis и Danutė Budreikaitė.

Въпрос 33 (Manolis Mavrommatis): Законно изтегляне на музика от Интернет.

Ján Figeľ (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Manolis Mavrommatis и Josu Ortuondo Larrea.

Въпрос 34 (Avril Doyle): Облагане с такса „въглероден двуокис“ на вносните стоки.

Stavros Dimas (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij и Marian Harkin.

Втора част

Въпрос 35 (Colm Burke): Междукултурен диалог в Европейския съюз.

Ján Figeľ отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Colm Burke, Avril Doyle и Marian Harkin.

Въпросът 36 отпада поради отсъствието на неговия автор.

Въпрос 37 (Bernd Posselt): Културно сътрудничество между Германия, Австрия и Чехия.

Ján Figeľ отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis и Reinhard Rack.

Въпросите 38 към 40 ще получат писмен отговор.

Изказа се Jim Higgins относно начина на протичане на Времето за въпроси.

Въпрос 41 (Georgios Papastamkos): Разрешаване на спора между ЕС и Съединените щати относно генно модифицираните организми в рамките на СТО.

Peter Mandelson (член на Комисията) отговори на въпроса, както и на уточняващите въпроси, зададени от Georgios Papastamkos и Mairead McGuinness.

Въпрос 42 (Bart Staes): Задълбочена оценка на споразуменията за икономическо сътрудничество.

Въпрос 43 (Thijs Berman): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 44 (Claude Moraes): Отчитане на положителните резултати от споразуменията за икономическо сътрудничество.

Въпрос 45 (David Martin): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 46 (Sarah Ludford): Споразумения за икономическо сътрудничество.

Въпрос 47 (Hélène Goudin): Споразумения за икономическо сътрудничество с развиващите се страни.

Peter Mandelson отговори на въпросите, както и на уточняващите въпроси, зададени от Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford и Paul Rübig.

Въпросите, останали без отговор поради липса на време, ще получат писмен отговор (вж. Приложение към Пълни стенографски протоколи).

Времето за въпроси към Комисията приключи.

Правна информация - Политика за поверителност