Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 11. března 2008 - Štrasburk

19. Doba vyhrazená pro otázky (Komise)
Doslovné záznamy

Parlament projednal řadu otázek Komisi (B6-0013/2008).

Vystoupil Marian Harkin k organizaci doby vyhrazené pro otázky.

První část

Otázka 32 (Stavros Arnaoutakis): Negativní dopady mezinárodní úvěrové krize na obchod.

Otázka a a doplňující otázky: Stavros Arnaoutakis a Danutė Budreikaitė. Odpověď: Joaquín Almunia (člen Komise).

Otázka 33 (Manolis Mavrommatis): Zákonné stahování hudby na internetu.

Otázka a a doplňující otázky: Manolis Mavrommatis a Josu Ortuondo Larrea. Odpověď: Ján Figeľ (člen Komise).

Otázka 34 (Avril Doyle): Daň z uhlíku na dovážené výrobky.

Otázka a a doplňující otázky: Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij a Marian Harkin. Odpověď: Stavros Dimas (člen Komise).

Druhá část

Otázka 35 (Colm Burke): Mezikulturní dialog v Evropské unii.

Otázka a a doplňující otázky: Colm Burke, Avril Doyle a Marian Harkin. Odpověď: Ján Figeľ.

Otázka 36 se nebere v potaz z důvodu nepřítomnosti autora.

Otázka 37 (Bernd Posselt): Kulturní spolupráce mezi Německem, Rakouskem a Českou republikou.

Otázka a a doplňující otázky: Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack. Odpověď: Ján Figeľ.

Autoři otázek 38 40 obdrží písemné odpovědi.

Vystoupil Jim Higgins k průběhu doby vyhrazené pro otázky.

Otázka 41 (Georgios Papastamkos): Řešení sporu mezi EU a USA ohledně GMO v rámci Světové obchodní organizace.

Otázka a a doplňující otázky: Georgios Papastamkos a Mairead McGuinness. Odpověď: Peter Mandelson (člen Komise).

Otázka 42 (Bart Staes): Důkladné hodnocení dohod o hospodářském partnerství.

Otázka 43 (Thijs Berman): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 44 (Claude Moraes): Hodnocení dopadů dohod o hospodářském partnerství.

Otázka 45 (David Martin): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 46 (Sarah Ludford): Dohody o hospodářském partnerství.

Otázka 47 (Hélène Goudin): Dohody o partnerství s rozvojovými zeměmi.

Otázky a doplňující otázky: Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford a Paul Rübig. Odpověď: Peter Mandelson.

Autoři otázek, které nebyly zodpovězeny pro nedostatek času, obdrží písemné odpovědi (viz příloha doslovného záznamu).

Doba vyhrazená pro otázky na Komisi skončila.

Právní upozornění - Ochrana soukromí