Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Wtorek, 11 marca 2008 r. - Strasburg

19. Tura pytań (pytania do Komisji)
Pełne sprawozdanie

Parlament rozpatrzył pytania do przedłożenia Komisji (B6-0013/2008).

Głos zabrał Marian Harkin w sprawie organizacji głosowania.

Część pierwsza

Pytanie 32 (Stavros Arnaoutakis): Negatywne skutki kryzysu na międzynarodowym rynku kredytowym dla sektora handlu

Joaquín Almunia (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Stavros Arnaoutakis i Danutė Budreikaitė.

Pytanie 33 (Manolis Mavrommatis): Legalne pobieranie muzyki z internetu

Ján Figeľ (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Manolis Mavrommatis i Josu Ortuondo Larrea.

Pytanie 34 (Avril Doyle): Podatek węglowy od przywozu

Stavros Dimas (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij i Marian Harkin.

Część druga

Pytanie 35 (Colm Burke): Dialog międzykulturowy w Unii Europejskiej

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Colm Burke, Avril Doyle i Marian Harkin.

Z powodu nieobecności pytającego, pytanie 36 zostaje pozostawione bez odpowiedzi.

Pytanie 37 (Bernd Posselt): Współpraca niemiecko-austriacko-czeska w dziedzinie kultury

Ján Figeľ udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis i Reinhard Rack.

Pytania od 38 do 40 zostaną rozpatrzone na piśmie.

Głos zabrał Jim Higgins w sprawie przebiegu głosowania.

Pytanie 41 (Georgios Papastamkos):

Peter Mandelson (członek Komisji) udzielił odpowiedzi na pytanie oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Georgios Papastamkos i Mairead McGuinness.

Pytanie 42 (Bart Staes): Dogłębna ocena umów o partnerstwie gospodarczym

Pytanie 43 (Thijs Berman): Umowy o partnerstwie gospodarczym

Pytanie 44 (Claude Moraes): Mierzenie skutków umów o partnerstwie gospodarczym

Pytanie 45 (David Martin): Umowy o partnerstwie gospodarczym

Pytanie 46 (Sarah Ludford): Umowy o partnerstwie gospodarczym

Pytanie 47 (Hélène Goudin): Umowy o partnerstwie gospodarczym z krajami rozwijającymi się

Peter Mandelson odpowiedział na pytania oraz na pytania uzupełniające, które skierowali Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford i Paul Rübig.

Odpowiedzi na pytania pozostawione bez odpowiedzi z braku czasu zostaną udzielone na piśmie (patrz załącznik pełnego sprawozdania z obrad).

Tura pytań do Komisji została zamknięta.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności