Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg

19. Hodina otázok (pre Komisiu)
Doslovný zápis

Parlament posúdil skupinu otázok adresovaných Komisii. (B6-0013/2008).

V rozprave vystúpil Marian Harkin k organizácii hodiny otázok.

Prvá časť

Otázka č. 32 (Stavros Arnaoutakis): Negatívny vplyv medzinárodnej úverovej krízy na oblasť obchodu

Joaquín Almunia (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Stavros Arnaoutakis a Danutė Budreikaitė.

Otázka č. 33 (Manolis Mavrommatis): Legálne sťahovanie hudby na internete

Ján Figeľ (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Manolis Mavrommatis a Josu Ortuondo Larrea.

Otázka č. 34 (Avril Doyle): Uhlíková daň na dovážané výrobky

Stavros Dimas (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Avril Doyle, Lambert van Nistelrooij a Marian Harkin.

Druhá časť

Otázka č. 35 (Colm Burke): Medzikultúrny dialóg v Európskej únii

Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Colm Burke, Avril Doyle a Marian Harkin.

Otázka 36 prepadla pre neprítomnosť autora.

Otázka č. 37 (Bernd Posselt): Kultúrna spolupráca medzi Nemeckom, Rakúskom a Českou republikou

Ján Figeľ odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Bernd Posselt, Justas Vincas Paleckis a Reinhard Rack.

Otázky 38 až 40 budú zodpovedané písomne.

V rozprave vystúpil Jim Higgins k priebehu hodiny otázok.

Otázka č. 41 (Georgios Papastamkos): Urovnanie sporu medzi EÚ a USA týkajúceho sa GMO v rámci Svetovej obchodnej organizácie

Peter Mandelson (člen Komisie) odpovedal na otázku a na doplňujúce otázky, ktoré položili Georgios Papastamkos a Mairead McGuinness.

Otázka č. 42 (Bart Staes): Dôkladné prehodnotenie dohôd o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 43 (Thijs Berman): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 44 (Claude Moraes): Hodnotenie vplyvov dohôd o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 45 (David Martin): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 46 (Sarah Ludford): Dohody o hospodárskom partnerstve

Otázka č. 47 (Hélène Goudin): Dohody o hospodárskom partnerstve s rozvojovými krajinami

Peter Mandelson odpovedal na otázky, ako aj na doplňujúce otázky, ktoré položili Bart Staes, Glenis Willmott, David Martin, Sarah Ludford a Paul Rübig.

Otázky, ktoré neboli zodpovedané pre nedostatok času, budú zodpovedané písomne (pozri prílohu doslovného záznamu).

Hodina otázok pre Komisiu sa skončila.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia