Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/2117(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0031/2008

Внесени текстове :

A6-0031/2008

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0094

Протокол
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург

(Заседанието, прекъснато в 19.50 ч., бе възобновено в 21.00 ч.)

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: Mario MAURO
Заместник-председател

20. Положението на жените в селските райони (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад за положението на жените в селските райони на ЕС [2007/2117(INI)] - Комисия по правата на жените и равенството между половете. Докладчик: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß представи доклада.

Изказа се Mariann Fischer Boel (член на Комисията).

Изказаха се: Edit Bauer, от името на групата PPE-DE, Iratxe García Pérez, от името на групата PSE, Jan Tadeusz Masiel, от името на групата UEN, Raül Romeva i Rueda, от името на групата Verts/ALE, Ilda Figueiredo, от името на групата GUE/NGL, Urszula Krupa, от името на групата IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Румяна Желева, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu и Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Изказаха се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“): Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská и Monica Maria Iacob-Ridzi.

Изказаха се: Mariann Fischer Boel и Christa Klaß.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.6 от протокола от 12.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност