Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2007/2117(INI)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A6-0031/2008

Indgivne tekster :

A6-0031/2008

Forhandlinger :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Afstemninger :

PV 12/03/2008 - 5.6
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P6_TA(2008)0094

Protokol
Tirsdag den 11. marts 2008 - Strasbourg

(Mødet udsat kl. 19.50 og genoptaget kl. 21.00)

FORSÆDE: Mario MAURO
næstformand

20. Kvindernes rolle i EU's landdistrikter (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning: Kvindernes rolle i EU's landdistrikter [2007/2117(INI)] - Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling. Ordfører: Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß forelagde sin betænkning.

Mariann Fischer Boel (medlem af Kommissionen) tog ordet.

Talere: Edit Bauer for PPE-DE-Gruppen, Iratxe García Pérez for PSE-Gruppen, Jan Tadeusz Masiel for UEN-Gruppen, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen, Ilda Figueiredo for GUE/NGL-Gruppen, Urszula Krupa for IND/DEM-Gruppen, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu og Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská og Monica Maria Iacob-Ridzi.

Talere: Mariann Fischer Boel og Christa Klaß.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 5.6 i protokollen af 12.03.2008.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik