Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2117(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0031/2008

Predkladané texty :

A6-0031/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 20
CRE 11/03/2008 - 20

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0094

Zápisnica
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg

(Rokovanie bolo prerušené o 19.50 h a pokračovalo sa v ňom opäť od 21.00 h)

PREDSEDNÍCTVO: Mario MAURO
podpredseda

20. Situácia žien vo vidieckych oblastiach EÚ (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Situácia žien vo vidieckych oblastiach Európskej únie [2007/2117(INI)] - Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť. Spravodajkyňa Christa Klaß (A6-0031/2008)

Christa Klaß uviedla správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Edit Bauer za skupinu PPE-DE, Iratxe García Pérez za skupinu PSE, Jan Tadeusz Masiel za skupinu UEN, Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE, Ilda Figueiredo za skupinu GUE/NGL, Urszula Krupa za skupinu IND/DEM, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Christa Prets, Zdzisław Zbigniew Podkański, Eva-Britt Svensson, Rumiana Jeleva, Ewa Tomaszewska, Esther Herranz García, Corina Creţu a Lidia Joanna Geringer de Oedenberg.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Mairead McGuinness, Silvia-Adriana Ţicău, Danutė Budreikaitė, Avril Doyle, Roberta Alma Anastase, Anna Záborská a Monica Maria Iacob-Ridzi.

V rozprave vystúpili: Mariann Fischer Boel a Christa Klaß.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.6 zápisnice zo dňa 12.03.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia