Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2007/2107(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A6-0034/2008

Predkladané texty :

A6-0034/2008

Rozpravy :

PV 11/03/2008 - 21
CRE 11/03/2008 - 21

Hlasovanie :

PV 12/03/2008 - 5.7
CRE 12/03/2008 - 5.7
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P6_TA(2008)0095

Zápisnica
Utorok, 11. marca 2008 - Štrasburg

21. Udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: potreba revízie právnych predpisov Spoločenstva (rozprava)
Doslovný zápis

Správa Udržateľné poľnohospodárstvo a bioplyn: potreba revízie právnych predpisov Spoločenstva [2007/2107(INI)] - Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka. Spravodajca Csaba Sándor Tabajdi (A6-0034/2008)

Csaba Sándor Tabajdi uviedol správu.

V rozprave vystúpila Mariann Fischer Boel (členka Komisie).

PREDSEDNÍCTVO: Rodi KRATSA-TSAGAROPOULOU
podpredsedníčka

Vystúpili títo poslanci: Jens Holm (spravodajca výboru ENVI požiadaného o stanovisko), Werner Langen (spravodajca výboru ITRE požiadaného o stanovisko), Albert Deß za skupinu PPE-DE, Bogdan Golik za skupinu PSE, Willem Schuth za skupinu ALDE, Wiesław Stefan Kuc za skupinu UEN, Friedrich-Wilhelm Graefe zu Baringdorf za skupinu Verts/ALE, Derek Roland Clark za skupinu IND/DEM, Jim Allister nezávislý poslanec, Mairead McGuinness, Gábor Harangozó, Anne Laperrouze, Leopold Józef Rutowicz, Nils Lundgren, Neil Parish, Cristian Silviu Buşoi a Samuli Pohjamo.

Podľa postupu „catch the eye“ v rozprave vystúpili Miroslav Mikolášik, Avril Doyle, James Nicholson, Czesław Adam Siekierski a Claude Turmes.

V rozprave vystúpili: Mariann Fischer Boel a Csaba Sándor Tabajdi.

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 5.7 zápisnice zo dňa 12.03.2008.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia