Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2007/0002(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A6-0487/2007

Внесени текстове :

A6-0487/2007

Разисквания :

PV 11/03/2008 - 22
CRE 11/03/2008 - 22

Гласувания :

PV 12/03/2008 - 5.2
Обяснение на вота

Приети текстове :

P6_TA(2008)0090

Протокол
Вторник, 11 март 2008 г. - Страсбург

22. Eнергийни статистики ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно енергийните статистики [COM(2006)0850 - C6-0035/2007 - 2007/0002(COD)] - Комисия по промишленост, изследвания и енергетика. Докладчик: Claude Turmes (A6-0487/2007)

Изказа се Joaquín Almunia (член на Комисията).

Claude Turmes представи доклада.

Изказаха се: Eija-Riitta Korhola, от името на групата PPE-DE, Catherine Trautmann, от името на групата PSE, Fiona Hall, от името на групата ALDE, Avril Doyle, Teresa Riera Madurell, Jerzy Buzek и Silvia-Adriana Ţicău.

Изказа се по процедурата с вдигане на ръка („catch the eye“) Paul Rübig.

Изказа се Claude Turmes.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 5.2 от протокола от 12.03.2008.

Правна информация - Политика за поверителност